Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016 för Bankommittén

Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg (ordförande), Carl-Magnus Strömberg, Aldo Mihel, Leif Paulsson, Christer Schenholm och Lars Carlsson. I december utökades kommittén med Annarita Eriksson och Kjell Mohlin.

Kommittén har haft 4 protokollförda möten.

Vintern och förvåren var bra för banan. April inleddes med kyligt och regnigt väder, men vi kunde öppna både mellanbanan och 18-hålsbanan andra veckan i april med bra fairways och fina greener. Som tidigare hade vi Lilla banan öppen hela året.

Söndag 10 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av ett sjuttiotal medlemmar. Traditionellt handlade det om att samla upp grenar, ris och löv från ruffarna och vass från dammarna samt att kratta bunkrarna.

Under vintern, våren och sommaren genomfördes flertalet av de förslag som Magnus Sunesson föreslagit i sin genomgång för att vässa 18-hålbanan. Främst gällde det att ta bort en del skymmande träd så att greener och tees blev bättre solbelysta, särskilt under tidiga morgnar. Där fairways var onödigt breda utökades en del ruffområden och klipplinjerna sågs över.

Hösten inleddes med att styrelsen beslutade ersätta befintlig sand i bunkrarna på 18-hålsbanan med vit marmorkross. Den nya sanden ska vara på plats vid säsongstart 2017. Under hösten byggde vi också 3 nya fairwaybunkrar. Vi har installerat stora strålkastare på Driving rangen, vilket gör att man kan träna längre på kvällarna. Både 18-hålsbanan och Mellanbanan kunde hållas öppna till slutet av oktober.

Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns också utlagd på UGK: s hemsida.

Bo Malmborg