Verksamhetsberättelse

Upsala Golfklubb
Bankommittén

Verksamhetsberättelse 2017 för Bankommittén

Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg (ordförande), Carl-Magnus Strömberg, Leif
Paulsson, Annarita Eriksson, Kjell Mohlin och Lars Carlsson (tom juni 2017) och Magnus Arvidsson
(från juli 2017).

Kommittén har haft 5 protokollförda möten.

Vintern och förvåren var bra för banan. Mellanbanan och 18-hålsbanan kunde öppnas i mitten av
april men fairways och greener var inte i bästa skick på grund av kyligt och regnigt väder under
senvåren. Som tidigare hade vi Lilla banan öppen hela året.

Söndag 9 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av cirka 65 medlemmar.
Traditionellt handlade det om att samla upp grenar, ris och löv från ruffarna och vass från dammarna
samt att kratta bunkrarna.

Under säsongen fortsatte vi arbetet med att förbättra och rensa i ruffarna. Våra banor var under
högsäsongen i mycket bra skick. Några grusade vägar belades med asfalt. Greenen på hål 12 (stora
banan) höjdes i högra bakre kanten. I slutet av september placerade vi ut markeringar för
provisoriska orange tees. Hösten var mycket regnig men både 18-hålsbanan och Mellanbanan kunde
hållas öppna till mitten av oktober. Sent på hösten steg vattennivån i Hågaån och stora delar av hål
12 svämmades över.

Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns
också utlagd på UGK: s hemsida.

Bo Malmborg