Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2017

Ledamöter
Bo Malmborg (ordförande), Carl-Magnus Strömberg, Annarita Eriksson, Kjell Mohlin, Leif Paulsson, Lars Carlsson, Christer Schenholm

Allmänt
Vara styrelsens och medlemmarnas granskande kommitté för golfupplevelsen på Upsala GK sett ur banans perspektiv. Ur det identifiera förbättringsområden.

Vår Vision
Erbjuda medlemmar och gäster på Upsala GK tre banor som ger variation och maximal njutning av golfspelet.

Våra långsiktiga mål är att

 • Presentera välskötta banor som både ger utmaning och skönhetsupplevelse
 • Öka spelupplevelsen genom att utveckla banans kringområden (träd, buskar, blommor mm)
 • Förbättra sikt och spelbarhet (i ruffarna) för att därmed snabba upp spelet

Verksamhetsmål 2017                                           Aktiviteter 2017 för att nå målet

 

 • Ta in synpunkter på våra banor från utomstående banutvecklare, medlemmar och gäster

 

 • Utvärdera banornas kringområden för att ta fram deras karaktär samt förbättra spelupplevelsen (ex buskar, träd, klipplinjer, klipphöjder, ruffar)

 

 • Se över avståndsmarkeringar, hinder- och gränsmarkeringar på banan

 

 • Utökad information på vår hemsida

 

 • Informera övriga kommittéer och medlemmarna

 

 

 • Värdera synpunkterna och komplettera vår lista över Utvecklings – och förbättringsförslag. Genomföra enligt prioritetslista

 

 • Pågår kontinuerligt och sammanställs vid varje bankommittémöte. Genomföra enligt prioritetslista

 

 • Genomförs i samarbete med regelkommittén

 

 • Komplettera med skötselbeskrivningar för våra tre banor, samt om möjligt presentera överflygningsbilder över banorna
 • Skicka våra mötesprotokoll och bilagor till övriga kommittéer och lägga ut dokumentet ”Utvecklings- och förbättringsförslag” på UGK: s hemsida