Verksamhetsberättelse

Damkommitténs verksamhetsberättelse för 2017

Under 2017 har damkommittén haft 6 mötestillfällen med förberedelseplanering inför spelåret 2017. Damkommitténs består av:

Marianne Larsson ordf

Sol-Britt Edén Kassör

Anna Floderus-Hagberg Sekr

Monica Wiig

Christina Gelin

 Modevisning och upptaktsträff

25 april hälsade vi alla välkomna till den traditionella modevisningen och information om det kommande spelåret. Det serverades en lättare matbit. Golfakademin Upsala GK presenterade många nyheter för oss damer.

Klubbdirektör Magnus Arvidsson presenterade sig.

Christina Gelin avtackades med blommor efter 5 års arbete i DK

Greenfeechecksutbyte mellan upplands golfklubbar damsektioner har skett även detta år. 10 klubbar är med i detta greenfeeutbyte.  Checkarna används som pris i DK`s vardagstävlingar

Regelkväll

4 maj anordnade DK en regelkväll för UGK´s damer ca 15 damer visade intresse för att komma och lyssna på Torbjörn Ekblom som var en lysande informatör

Golftävlingar

Vi har haft 7 damtävlingar under perioden 11 maj – 13 sept och damavslutningen 24 sept som avslutades med prisutdelning av dagen tävlingar och några tävlingar som fortlöpt under spelåret, såsom birdietävling och poängjakten. Vi tackar Friiberghs herrgård, City Gross, Pure, Ica Kvantum och Rituals för deras sponsringar så vi kunde göra en trevlig avslutning för alla närvarande damer. Vi har även anordnat på mellanbanan 2 st ”provapåtävlingar” för de med högre hcp. Det första tillfället som anordnades 8 juni var det 8 damer som kom och ville prova på att spela i lag och tävla mycket trevligt. Däremot 24 augusti var det ingen som kom till den starten. 2 tänkta tävlingar såsom Nattensdrottning och dam dagen blev inställda pga för få anmälningar

”Provapåtävling”

Vi har även i år anordnat på mellanbanan 2 st ”provapåtävlingar för de med högre hcp. Det första tillfället som anordnades var 8 juni då kom det 8 spelsugna damer som vill prova på att spela i lag och tävla, det var mycket uppskattat. Däremot 24 augusti vad det inget intresse, ingen kom till start

Hemliga Resan

Den populära hemliga resan med 20 års jubileum gick av stapeln 12 juni mot International GK, vädrets makter var inte med oss den dagen men humöret var på topp hos alla damer med mycket skratt och hyss.  Karin Rudolfsson tog hem 1:a pris grattis, sedan kom vi andra på 2:a plats. Tack Olle för ett trevligt bemötande och med fina överraskningar och TACK Monica Wiig, Birgitta Carlsson-Fogdegård och Karin Rudolfsson för ett mycket bra arbete och arrangemang för denna uppskattade resa

Upplandsmatchen

10 klubbar deltog som delades på 2 grupper/klubb, vilket innebar 4 matchtillfällen/klubb. UGK kom 4:av 5 lag i sin grupp. Vattholma GK tog hem denna seger för andra året i rad. Tack Susanne Barr-Carling för din insats som fått ihop deltagare till dessa matcher

Matchspel mot Grönlund GK

Årets matchspel mot Grönlunds damer gick av stapeln sö 13 aug denna gång åkte vi verkligen på riktigt storstryk de var helt överlägsna oss. Så vi fick lämna vandringspriset kvar på Grönlunds GK

Avslutningsvis så är denna säsong 2017 avslutad och vi i damkommittén tackar för oss och ser fram emot ett nytt glädjande 2018

Marianne Larsson

Ordf i damkommittén Upsala GK

2018-02-08