Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR DAMKOMMITTÉN  2016

Ledamöter
Ann-Sofie Liljekvist, Carola Johansson, Solweig Backlund, Christina Gelin, Marianne Larsson och Gun-Britt Burvall.

Vår Vision
Vi kommer att satsa på olika variationer av tävlingar samt ha andra aktiviteter, ha kul på klubben och med det få en större gemenskap bland damerna. Kommitténs vision är även att få nya dammedlemmar till vår klubb genom de olika aktiviteterna samt att få fler att delta i våra arrangemang.

Verksamhetsmål 2016                                     Aktiviteter 2016 för att nå målet

 

  • Vi kommer att samarbeta med kansli och tränarna på klubben för att fånga upp nytillkomna och potentiella medlemmar till Damkommitténs aktiviteter.
  • Fortsatt personlig kontakt med damerna på golfklubben, vid till exempel träningar och tävlingar, pusha för damkommitténs aktiviteter.
  • Vårt mål för 2016 är att öka deltagandet på våra damtävlingar, att öka deltagandet på våra andra aktiviteter och att få in nya medlemmar till vår klubb.

 

 

  • Skicka information till nya medlemmar om Damkommitténs aktivieter
  • Upptaktsträff med aktivitet, mat och dryck
  • Forsätta med tävlingar av varierande slag
  • Matchspel mot Grönlunds damer
  • Uppmuntra till seriespel
  • Bistå med transport till Hemlig resa
  • Informera grannklubbarna om våra tävlingar