• Verksamhetsberättelse idrottskommittén 2014

    Allmänt om verksamheten   Under 2014 har träning bedrivits i princip hela året. Från januari-­‐mars har träningen varit koncentrerad till UTK hallen samt studion ute på Upsala GK. Under april-­‐oktober har träningen genomförts i huvudsak på klubben. Hösten 2014 har alla grupper erbjudits inomhusträning i studion och på UTK. Träning har bedrivits i elva olika […]

  • Idrottskommittén

    Idrottskommittén ansvarar för junior- och elitverksamheten på Upsala GK. I verksamheten ingår även seniorer (elitspelare) som tävlar på Nordea Tour och liknande. Kommittén jobbar utifrån en årligen fastställd verksamhetsplan som är förankrad i klubbens styrelse. På Upsala GK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa glöd i klubben med hjälp […]