Trackman launchmonitor

Trackman launchmonitor– träning på egen hand i trackman performance studio

Exakta värden på din klubbas färdväg som svinghastighet, svingriktning och bladvinkel. Exakta värden på bollens utgångsvinkel och spinn. Oerhört kul hjälpmedel och väsentligt för förståelsen av din klubbas färdväg och din individuella bollflykt.

En timme 299 kr.

Bokning görs med John Ahlblom
john@golfakademinuppsala.se
0730-32 04 04