• Medlemsinformation från Styrelsen

  Styrelsen har efter samtal med vår nye revisor Mikael Palm beslutat att inte offentliggöra styrelseprotokollen längre. Detta för att kunna skriva mer ingående om vad som sägs på styrelsemötena. Hittills har de varit ganska allmänt hållna.

  Vi kommer därför att efter varje styrelsemöte via detta forum delge medlemmarna viktiga beslut och uppföljningar av projekt och vad som händer i verksamheten.

  Vid årsmötet invaldes två nya styrelsemedlemmar, Carin Isaksson och Ann Cavallin. Vi är därmed den enda klubb i Sverige som har fler kvinnor än män i styrelsen. Tre män och fyra kvinnor.

  Rättelse av tidigare beslut
  Vid försäljning av två värdebevis från medlemmarna erbjuds köparna halv årsavgift för 2014. Kommer att gälla fr. o m 9 april till den 30 juni 2014.

  Nu är tomt nr 14 såld för 1,3 Mkr. För att nå vårt mål och vara i balans 2015 kommer 2014 blir ett nyckelår vilket innebär att vi måste ha en skarpare budgetuppföljning både för verksamheten och i projekten.

  Vid genomgång och uppföljning av budgeten framkom det att det fortfarande är många medlemmar som inte har betalat årsavgiften. Samtliga har fått kravbrev och är även spärrade i GIT.

  Färdigställda projekt

  Foajé och entré klart
  Nya duschar klart
  Kompressorer köket klart
  Hus till juniorverksamheten klart
  Nya golfbilar leasing, klart.

  Vid spel med medlem på gamla banan kommer rabatten att vara 100 kr.