• MEDLEMSINFORMATION NR 3 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade ordföranden från vardagsgolfarna, damkommittén, miljökommittén och idrottskommittén sina respektive verksamheter.
  May Eriksson vardagsgolfarna berättade att det är ca 100 st. aktiva vardagsgolfare som deltar i de tävlingar som genomförs. Totalt 35 st. under säsongen. De får ofta höra att de spelar långsamt vilket inte stämmer. Normalt spelar de på ca 4 timmar och 15 minuter 18 hål. Det är t o m snabbare tider än vad andra tävlingar tar. Det är ett glatt och positivt gäng som umgås och har trevligt med varandra, vilket även CS intygade med värme.
  Ann-Sofie Liljekvist damkommittén, talade om säsongsstarten, en modevisning som bevistades av 75 st. köp-hungriga kvinnor. De har åtta tävlingar under året. De spelar varannan torsdag. De har även två tider varje vecka som bara kan bokas av damer. Hemliga resan som i år gick till Orresta GK var som vanligt fullbokad tidigt. De har även samarbete med andra klubbar genom utbyte av greenfeecheckar.
  Mats Grinell miljökommittén visade upp ett antal skyltar och broschyrer som visar vilken fauna och vilket fågelliv som finns på UGK. Det är meningen att medlemmarna ska kunna köpa informationen.  Den stora tavlan som de tänkt sätta upp vid första tee visade sig vara för dyr. Miljöcertifieringen ska förnyas var tredje år. CS fick i uppdrag att inköpa en flagga som visar att UGK är miljöcertifierad.
  Henrik Nilsson idrotts- och juniorkommittén berättade att de har 11 st. träningsgrupper med 33 st. varav 17 st. tjejer. De har även en utvecklingsgrupp, talanggrupp och en elitgrupp. Herrarna och damerna spelar i div 1, men satsar för att åter igen komma upp i elitserien. Totalt är de 140 st. ungdomar i aktiv träning. De anordnar ”Golfen Dag” i Gränby Centrum en gång om året. I år var det juniorerna själva som stod för hela arrangemanget. Ett mycket uppskattat evenemang.
  Bankommittén bevistade förra styrelsemötet
  Bo Malmborg bankommittén. Ledamöter är Aldo Mihel Natale, Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg samt Bo Malmborg som också är kommitténs ordförande. Adjungerade vid varje möte är CS och LC.
  Håkan Södergren har i ett brev till styrelsen efterlyst konturklippning av fairways. Styrelsen remitterade frågan till bankommittén. BM var positiv till förslaget och kommer att prova att göra konturklippning av två fairways för att utvärdera effekten och kostnader. Det som ligger främst är att göra ett körsystem för golfbilar. Kontinuerligt pågår översyn av kringområden för att förbättra spelupplevelsen.
  BL tackade samtliga för deras engagemang och uppoffrande arbete för klubben. Utan kommittéerna skulle inte UGK vara den fina klubb som den är. Det ger genomslag i hela golfsverige. Samtliga enandes om att delge varandra sina protokoll/mötesnoteringar. Även styrelsen vill få ta del av dem.  Samordnare CS.
  Seniorkommittén och Tävlingskommittén samt reception är inbjudna till nästa möte
  CS gick igenom prognosen helår. Vi ligger i linje med vår budget t o m något bättre.
  LC lade fram en investeringsplan 2018. Det finns möjligheter att skjuta upp en del av investeringarna.
  LC tog upp frågan om att friköpa bussen som används främst av juniorerna på deras tävlingar och träningar.  Styrelsen beslutade att fortsätta leasa bussen.
  OH tog upp frågan om beteende på banan. Många går och kör så närma greenerna som möjligt i stället för att gå en bit ifrån. Regler ska sättas upp i golfbilarna hur de ska framföras. LC tar frågan med greenkeeper om skyltar eller måla vita linjer.
  Frågan om bokningsregler för gäster tas upp efter säsongen.
  Veckomötena fungerar genom att CS info till samtliga berörda varje vecka.
  Avtalet med gymnasieskolan går ut den 30 juni.
  BL var inbjuden till ett informationsmöte om eventuellt bygge av en bana vid Stabby. Det är främst några från Kåbo GK som driver denna fråga mot kommunen. BL menade att UGK inte har några invändningar mot planerna.
  Ett nytt tre-års avtal med Vattenfall har tecknats med ett pris på 39,5 öre per kWh. Besparing ca 75 00 kr per år. Givetvis är det ”grön el”.