• MEDLEMSINFORMATION NR 4 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade K-G Hällström seniorkommitténs verksamhet. K-G inledde sin presentation med att verksamheten präglades av en stor social bit och återkommande tävlingar. Tävlingarna lockar mellan 70 och 100 st. varje vecka. Totalt deltar ca 160 st. Kommittén består av sju ledamöter varav en kvinna. De ansvarar också för seriespelet för H55, H65, H70, D50, D60. Totalt 13 lag. Det finns också några klubbmatcher. Äldst är matchen mot Djursholm som i år firar 25 år. H75 har en match mot Västerås. Mot Avesta är 8 st. damer och 8 st. herrar som ingår i laget. All verksamhet bygger på frivilligarbete. Hemsidan är mycket omtyckt. Hittills i år har 2700 träffar registrerats.
  I Ing-Britts frånvaro presenterade Jan Ö arbetet i receptionen. Det saknas golfvärdar på helgerna. Frivilliga kan höra av sig till Christer Schenholm. Det har blivit alltmer att göra i receptionen. Det är inte bara bokningar. Nya medlemmar ska också tas omhand. JÖ efterlyste ett elektroniskt system så man slipper springa ut med skyltar till första tee vid olika tävlingar. JÖ tar fram ett förslag.
  Avslutningsvis fick tävlingskommittén ge sin syn på verksamheten. Det är egentligen ingen TK. De som sitter där är Christer Schenholm, Jan Östman, Lennart Nyberg och Roger Ohlsson. Anledningen är att hela tävlingskommittén avgick 2014. Nu söker vi med ljus och lykta efter någon/några som kan ta över. Det behövs för att föra tävlingsverksamheten vidare. Vi har bara kopierat tävlingarna från förra året samt tagit bort några. Är ni intresserade hör av er till Christer. Givetvis kommer vi att stötta alla de som ställer upp.
  Därmed har alla kommittéer redovisat sina verksamheter för styrelsen. BL tackade samtliga för deras engagemang och uppoffrande arbete för klubben. Utan kommittéerna skulle inte UGK vara den fina klubb som den är. Det ger genomslag i hela golfsverige. Samtliga enandes om att delge varandra sina protokoll/mötesnoteringar. Även styrelsen vill få ta del av dem.  Samordnare CS.
  Klubben har fått en förfrågan om att sälja ”Klappet”. Byggnaderna som ligger precis när man åker upp till klubben. Där brevlådorna står.
  Rent ekonomiskt är det en bra affär för klubben, men problemet är inflygande bollar från utslaget på hål 7 lilla banan.  Vi kommer att ta upp det på årsmötet.
  Resultaträkningen t o m juli och prognos för hela året. Resultatet hittills är mycket positivt.
  Dräneringen på rangen ska utökas.
  Efter diskussioner om avgifternas storlek och vad som gäller vid bokning av starttider enades styrelsen om att bilda en grupp som tar fram ett förslag som ska presenteras på årsmötet.
  För formalias skull krävs ett årsmötesbeslut för omsättning av det stora lånet i Handelsbanken som förfaller 30 sep. Det innebär att ett extra årsmöte måstet hållas innan 30 september. Ett extra årsmöte kommer att hållas den 10 september kl. 19:00 på klubben. Se Kallelse
  Ordinarie årsmöte blir den 27 oktober kl. 19:00  på klubben
  Golfgymnasiet kommer att vara på Söderby under 2015
  En ansökan om att få planlägga den stora tomten ska tillsändas kommunen under september.
  En banarbetare har blivit träffad av en golfboll, lycligtvist utan några skador, men vi måste vara tydliga med information om att banarbetare har företräde på banan.