• MEDLEMSINFORMATION NR 5 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade Henrik Nilsson, Idrottskommittén, året som varit. Totalt har IK haft 150 st som deltagit i olika träningar och tävlingar. De har haft tvår träningsläger med 67 deltagare och 2 st läger med enbart flickor.

  Individuellt har Anton Karlsson varit framgångsrikast. Han blev även vald till Upplands Herrgolfare. Herrarnas serielag lyckades komma upp i elitserien. Tjejerna är lite för få. De ligger i serien strax under. På fråga från CM om de yngre tjejerna får komma ut på banan och spela så svarade Henrik att, självfallet är det så.
  Under 2015 kommer det att se ungefär lika ut med olika läger och serietävlingar Ledarträningen ska förbättras. De ska även under 2015 medverka på Golfens dag och var med i skolsamverkan.

  Glädjande är att utfallet för jan-okt är bättre än budgeterat. Kassaflödet mycket positivt.

  Elkostnaderna per år är ca 550 000kr. Ett projekt som presenteras vid nästa möte syftar till att jämföra olika energikällor. Solceller, bergvärme och värmepumpar. I Uppsala Universitets regi har Jonas Larsson genomfört ett examensarbete under året för att få ett underlag för en installation av solceller.

  Viltstängslet är nu klart, och med ideella krafter från medlemmar blev kostnaden endast 21 000 kr mot budgeterat 40 000 kr.

  Stora tomten. Enlig kommunen så är planritningar för området lagt på is. Vi avvaktar till nästa år för att skapa ett nytt ärende hos kommunen.

  Sponsorsgruppen har ökat med 25 st företag. Totalt i dag 100 st företag.
  Huvudsponsorer nästa år är Handelsbanken och Relation.

  Styrelsen har olika ansvarsområden gällande kommittéerna.

  Kommittéansvariga inom styrelsen:

  Idrottskommittén och bankommittén ——- Carl-Magnus Strömberg
  Tävlingskommittén ——- Roger Ohlsson
  Damkommittén ——- Ann Cavallin
  Vardagsgolfarna ——- Bo Lundquist
  Seniorkommittén ——- Roger Ohlsson
  Miljökommittén ——- Bo Lundquist
  Regel & Hcp-kommittén ——- Bo Lundguist