Fågelinventering

Fågelinventering gjord på Upsala GK’s marker 2017
Kricka Tornseglare Svarthätta Bofink
Knipa Hussvala Hämpling Pilfink
Gräsand Ladusvala Talltita Gulsparv
Fasan Göktyta Entita Grönsiska
Havsörn Gröngöling Svartvit Flugsnappare Sävsparv
Brun Kärrhök Större Hackspett Grå Flygsnappare Kanadagås
Duvhök Sånglärka Talgoxe Grågås
Sparvhök Trädpiplärka Blåmes Nötskrika
Ormvråk Sädesärla Nötväcka Kungsfågel
Fjällvråk Gulärla Trädkrypare
Fiskgjuse Rödhake Hornuggla
Tornfalk Koltrast Gräshoppssångare
Sothöna Björktrast Skata
Trana Taltrast Kaja
Grönbena Rödvingetrast Kråka
Skrattmås Rörsångare Korp
Fiskmås Trädgårdssångare Stare
Fisktärna Törnsångare Grönfink
Ringduva Gransångare Domherre
Gök Lövsångare Steglits

Fågelinventering gjord på Upsala GK’s marker under år 2011

Följande arter har observerats:

ladda ned