Viltinventering

Viltinventering gjord på Uppsala Golfklubbs marker under år 2011

Markerna innefattar ca 200 ha av golfbana, park, åker och skog med inslag av dammar, buskpartier och kantzoner. För småvilt är det ett gynnsamt område med god tillgång på skydd och foder. Pga av områdets ringa storlek förflyttar sig de flesta av viltarterna utanför gränserna vid flertalet tillfällen på ett år, men av småviltet har de flesta av nedan uppräknade sitt kärnområde här.
Området är för litet och hyser inga egna stammar av högvilt men älg och kronhjort observeras med jämna mellanrum.

2011 observerades dessa däggdjursarter, några vid flera tillfällen men presenteras här på en uppskattad total individnivå:
3 st rådjur, 1 bock och 2 getter. 
2 st rävar, 1 hane och en tik (trolig föryngring under 2010).
2 st grävlingar, okänd könsfördelning.
10 st fältharar, okänd könsfördelning.
(Oräkneligt antal smågnagare)

Observation av övrigt vilt som rör sig över ett betydligt större område.
3 st älgar, tjur, ko och kalv.
5 st kronhjortar. 1 hjort och 4 st hindar.
Spår av ett ensamt vuxet vildsvin.
Spår av ett ensamt vuxet lodjur.

Sammanställningen är gjord av Fredrik Rosén, jaktarrendator på UGK.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig.

Tel: 0703132901