• Nyhetsbrev Upsala Golfklubb v 40

  Upsala GK 80-årsjubiléum – 7 oktober

  Den 7 oktober firar vi lite extra att Upsala GK har funnits i hela 80 år. Det är en fantastisk och inte så lite ödesmättad känsla att tänka på alla de slag, alla de skratt och alla de medlemmar som har passerat revy under vår vackra blå fana genom åren. Klubben står sig också stark när vi blickar in i framtiden. Många är de som bidragit och bidrar till detta. Ingen nämnd, ingen glömd.


  Program 80-års jubileum

  09.00             80-åringen – 2-mannalag Scramble 9-hål Mellanbanan

  Från kl. 09.00 går det bra att starta på Mellanbanan i en extra inlagd tävling över 9 hål som vi kallar 80-åringen. Sista start är kl. 12.00. Laget anmäler sig på plats i receptionen och tar sitt scorekort där. Lämnar efter spelad runda in lagets scorekort i receptionen. Ingen anmälan i GIT är nödvändig och tävlingen är utan avgift. Utlottning av priser sker på inlämnade scorekort, samt priser till de 3 bästa lagen.

  11.00             Krögarscramblen – 4-mannalag Texasscramble 18-hålsbanan

  Helt traditionsenligt så avgår dagen till ära vår populära tävling Krögarscramblem! En tävling på stora banan för anmälda 4-mannalag. Tävlingsform är Texasscramble och mer specifik information hittar du på hemsidan – www.upsalagk.se. Kanonstart kl.11.00. Anmälningsavgift 450 SEK /pp, gäster 650 SEK. Enbart middag 375 SEK.
  Anmälan och betalning via Golf.se eller i receptionen.

  12.00             Kaffe & Tårta – Klubbrummet

  Vad är väl ett 80-årsfirande utan kaffe & tårta! Mellan 12.00 och 15.00 serverar vi kaffe & tårta i Klubbrummet som ligger ovanpå receptionen direkt upp till höger vid stora ingången till klubbhuset. Alla är välkomna att fika & fira både varandra och vår 80-åring – Upsala GK.
  Klubben bjuder på kaffe & tårta.

  Hjärtligt välkomna att fira Upsala GK!


  Uppdaterad Rapport från Styrelsemötet 21 September

  • Tertialbokslutet JAN-AUG 2017 visar ett resultat på 3,2 MSEK (2016 2,9 MSEK). Prognosen för 2017 är att resultat inte kommer nå budget, på grund av minskad greenfee och minskade medlemsavgifter. Tertialrapport 2 finns att ta del av i sin helhet på hemsidan.
  • Styrelsen föredrogs ett förslag till budget för beslut på årsmötet.
  • Förslag till Affärsplan inför 2018 godkändes av styrelsen.
  • Beslut om investering av 4 st greenklippare och en vält togs. Helt i enlighet med den långsiktiga investeringsplanen för anläggningens maskinpark.
  • Klubben har förnyat lånet hos Handelsbanken till och med 31 december 2018 till samma villkor som tidigare.
  • Klubben har tecknat ett nytt elavtal med Vattenfall.
  • Avtalet med restaurangen inför 2018 är klart.
  • Klubben kommer att annonsera efter en ny pro.
  • Årsmötet blir den 26 oktober kl.18:00 på klubben

  Receptionen stänger 16.00 fr. o. m. 2 oktober

  Nu börjar säsongen lida mot sitt slut och i och med det så stänger vi nu lite tidigare i receptionen. Kl. 16.00 stänger vi från och med den 2 oktober.


  Tertialrapport 2 2017 för Upsala GK

  På hemsidan kan man nu ta del av Tertialrapport 2 för 2017 för Upsala GK.


  Värdebevisen förfaller i år

  Värdebevisen som delades ut i samband med konverteringen till Spelrätter på Upsala GK förfaller i slutet av detta år, d v s 171231. I och med detta så tillfaller samtliga Värdebevis klubben.


  Restaurangen stänger 15 oktober

  Fram till och med att restaurangen stänger den 15 oktober bestäms menyn nu från dag till dag av kocken. Hjärtligt välkomna!


  Adressändring

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.

  facebook homepage instagram