Valberedning

Jan Östman, ordförande
0705 – 92 20 45
jan.ostman@rktryck.se

Carina Hillerström
0708 – 69 35 30
carina.hillerstrom@gmail.com

Carola Johansson
0706 – 45 07 57
carola.johansson@ramboll.se

Claes Håkan Jansson
0706 – 23 96 29
chj1111@gmail.com