• Årsrevision av handicap för 2015 genomförd

    Årsrevision av handicap för 2015 genomförd! Registrerade medlemmar i Upsala GK är runt 2500. Två tredjedelar eller 1847 av dessa har officiellt handicap (36 eller lägre). Av dessa har 60% så kallat ”EGA tävlingshandicap”. För detta krävs det att man har minst 8 handicapgrundande ronder under sista året (i vissa fall kan man tillgodoräkna sig ronder från året […]