• Regel- och Hcpkommittén kommer fr.o.m. 2018 att ingå under Tävlingskommittén

  Kommittén kommer att ansvara för att:

  • Justera spelarnas hcp,
  • Ta fram ett huvudprogram för årets tävlingar,
  • Banans markeringar är korrekta,
  • Lokala regler är korrekta och finns anslagna på klubbens anslagstavlor,
  • Kommittén har goda regelkunskaper,
  • Tävlingsbestämmelser som finns anslagna på hemsidan efterföljs.