• MEDLEMSINFORMATION NR 5 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade Henrik Nilsson, Idrottskommittén, året som varit. Totalt har IK haft 150 st som deltagit i olika träningar och tävlingar. De har haft tvår träningsläger med 67 deltagare och 2 st läger med enbart flickor. Individuellt har Anton Karlsson varit framgångsrikast. Han blev även vald till Upplands Herrgolfare. Herrarnas serielag lyckades […]

 • MEDLEMSINFORMATION NR 4 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade K-G Hällström seniorkommitténs verksamhet. K-G inledde sin presentation med att verksamheten präglades av en stor social bit och återkommande tävlingar. Tävlingarna lockar mellan 70 och 100 st. varje vecka. Totalt deltar ca 160 st. Kommittén består av sju ledamöter varav en kvinna. De ansvarar också för seriespelet för H55, H65, […]

 • MEDLEMSINFORMATION NR 3 2014 FRÅN STYRELSEN

  På inbjudan från styrelsen presenterade ordföranden från vardagsgolfarna, damkommittén, miljökommittén och idrottskommittén sina respektive verksamheter. May Eriksson vardagsgolfarna berättade att det är ca 100 st. aktiva vardagsgolfare som deltar i de tävlingar som genomförs. Totalt 35 st. under säsongen. De får ofta höra att de spelar långsamt vilket inte stämmer. Normalt spelar de på ca […]

 • Medlemsinformation från Styrelsen

  Styrelsen har efter samtal med vår nye revisor Mikael Palm beslutat att inte offentliggöra styrelseprotokollen längre. Detta för att kunna skriva mer ingående om vad som sägs på styrelsemötena. Hittills har de varit ganska allmänt hållna. Vi kommer därför att efter varje styrelsemöte via detta forum delge medlemmarna viktiga beslut och uppföljningar av projekt och […]

 • Tertialrapport nr 1 2013

  Allmänt Under första delen av året så fullföljs arbetena med ombyggnad av rangen, kiosken och toaletter. Rangen har flyttats neråt ca 25 meter och har försetts med tak på 8 st utslagsmattor. Ytterligare 25 utslagsplatser finns på båda sidor av taket, varav 4 st grästee för utslag med driver och träklubbor som kräver peggning. Tre […]