• Summercamp för juniorer på Upsala GK

    19-22 juni anordnar Upplands Golfförbund en summercamp för ca 130 juniorer på Upsala GK och på Söderby.

    19-20 juni är campen på Söderby och 21-22 juni är campen på Upsala GK.