Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för Vardagsgolfen år 2018

I vardagskommittén ingår Karl-Ivar Fahlén, Uno Haglund, Lajos Hajdu, Kjell Mohlin, Lena Åsenlöf, Ing-Britt Östman och Gunnel Jägare som ordförande.

Vision för vardagsgolfen: Alla är välkomna att spela och vi möter varandra med glädje, öppenhet, respekt och ett gott humör.

Säsongsavgiften är 100 kr per person.
Startavgift 20 kr vid spel på 18-hålsbanan och annan bana.
På stora banan 8 ronder Eclectic och 6 ronder Eckerölinjen
och Matchspel
Lilla banan spelar vi 14 ronder och Mellan banan 7 ronder med varierande spelformer
som Shoot-out, Bästboll, Foursome, Matchspel.
Utbyte med annan klubb 4 gånger.
En höstresa med övernattning.
Träning med Pro och regelträff.
Vi kommer som vanligt att ha Upptaktsmöte, Avslutningslunch och Adventskaffe.

Gunnel Jägare