• Inledning

    Vädret är en av de faktorer som spelar störst roll inom golfbaneskötsel. Särskilt tydligt är det efter en sådan vinter vi precis gått igenom. Den startade ganska normalt med snö i slutet av november som sedan fyllts på under vintern. Snö i sig är inget problem för gräset utan fungerar som ett mycket bra isoleringsskikt […]