• Banarbetare på banan

    Vi har f.o.m. i år monterat roterande ljus på våra banarbetarmaskiner, dock ej på tee- och greenklippare. När ni ser roterande ljus på maskinerna är det förbjudet att slå. När det gäller green-klipparmaskinerna så går det inte att montera roterande ljus på dessa utan där får ni hålla uppsikt och absolut inte slå när ni ser banarbetare på greenerna.

  • Inledning

    Vädret är en av de faktorer som spelar störst roll inom golfbaneskötsel. Särskilt tydligt är det efter en sådan vinter vi precis gått igenom. Den startade ganska normalt med snö i slutet av november som sedan fyllts på under vintern. Snö i sig är inget problem för gräset utan fungerar som ett mycket bra isoleringsskikt […]