• En era lider mot sitt slut! Christer slutar som klubbchef vid årsskiftet

  En era lider mot sitt slut!

  Christer Schenholm fyller 70 år i november. Han har varit Mr UGK i mer än 10 år. Christer slutar som klubbchef vid årsskiftet och kommer att hjälpa oss under hösten för att få en mjuk övergång till en ny verklighet utan Mr UGK.

  Medlemmar och styrelsen tackar dig Christer för allt du gjort under dessa år. Njut av pensionärslivet!

  Under vintern kommer vi att fördela Christers arbetsuppgifter. I första hand går Stefan Bergström, som redan nu är ekonomiansvarig, in som arbetande styrelsemedlem. Marcus Eidelöf som nu är sportchef kommer också att under vintern att ta en del av Christers arbetsuppgifter.

  Styrelsen kommer att se över hela organisationen hur klubben styrs för att säkerställa en trygg framtid. Viktigt då är att klubben och dess anläggningar har en hög kvalitet med också en god ekonomi. Vi kommer naturligtvis också att starta arbetet med rekrytering till den nya organisationen.

  Framför oss har vi en period av förändringar och vi kommer löpande att hålla medlemmar informerade om hur arbetet fortskrider.

  Vi hade planerat ett höstårsmöte i Eriksbergs skolans aula men detta är inte förenligt med de riktlinjer för folksamlingar som fortfarande gäller. I stället arbetar vi med ytterligare en digital stämma.


  Har du rätt adress i GIT?

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta vi eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.

  facebook homepage