Driving Range

2018 får du på Upsala GK’s Driving Range en helt ny träningsupplevelse i form av ett gediget stängsel i bakkant, nya målgreener, bunkrar av konstgräs m.m. Syftet är att höja upplevelsen för träningsentusiastiska medlemmar och gäster. Vår målsättning är att ha Upplands bästa Driving Range. Dessutom kommer helt nya Titleist-bollar till rangen, en av de allra bästa bollarna som världens ledande bolltillverkare producerar. Vi räknar med att introducera bollarna i slutet av maj månad, tills dess använder vi fjolårets bollar som håller god kvalitet. Mattor och konstgräs vid slagplatserna håller alltid hög klass.

Välkomna!

Upsala GK