Driving Range

2018 får du på Upsala GK’s Driving Range en helt ny träningsupplevelse i form av ett gediget stängsel i bakkant, nya målgreener, bunkrar av konstgräs m.m. Syftet är att höja upplevelsen för träningsentusiastiska medlemmar och gäster. Vår målsättning är att ha Upplands bästa Driving Range. Dessutom kommer helt nya Titleist-bollar till rangen, en av de allra bästa bollarna som världens ledande bolltillverkare producerar. Vi räknar med att introducera bollarna i slutet av maj månad, tills dess använder vi fjolårets bollar som håller god kvalitet. Mattor och konstgräs vid slagplatserna håller alltid hög klass.

På rangen kan man betala både med kort och med speciella rangekort som man kan ladda upp med önskat antal ”klick” i shopen eller receptionen. (1 klick = 15 bollar)

Pris:
15 bollar med betalkort           15 SEK
30 klick med rangekort          350 SEK
70 klick med rangekort          800 SEK
100 klick med rangekort         950 SEK

Välkomna!

Upsala GK