• Inbjudan medlemsmöte

  Tid:                11 oktober kl 19:00

  Plats:             Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6

  Från styrelsens sida handlar det om:

  • Preliminär ekonomisk rapport för 2021
  • Information om shopen
  • Information om reception/kansli
  • Information om vinterarbeten

  Vi vill föreslå att medlemmar skickar in frågor före 1 oktober till jacob.mattebo@upsalagk.se.
  Detta ger oss möjlighet att förbereda svar inför mötet. Dessutom är naturligtvis ordet fritt och de som inte skickar in sina ärenden kan ta upp sin fråga direkt på mötet!

  En träff utan årsmötets formella begränsningar ger oss en möjlighet till lite ”brainstorming” om klubben, utveckling och framtid!

  VÄLKOMNA!

  För styrelsen,

  Einar Brekkan
  Ordförande