• INFO från styrelsemöte 1 mars


  INFO FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-03-01

  Vid senaste styrelsemötet deltog Michael Palm och Elinor Engman från Grant Thornton för att presentera boksluten gällande UGK och Håmö Golf AB. Dessa kommer att finnas på hemsidan tillsammans med verksamhetsberättelsen och agenda för årsmötet.

  UGK har erhållit bidrag med 200 000 kr från Upplands Idrottsförbund för bevattning av lilla banan och greener. Vi har fått 150 000 kr nu och 50 000 kr när projektet är klart. Genomför UGK inte projektet måste pengarna betalas tillbaka.

  Madeleine Andersson från Upplandsidrotten var med på senaste styrelsemötet och informerade om Strategi 2025. Idrotten ansåg att de var på väg att tappa kontakten med, de som är viktigast, medlemmarna. De olika idrotterna går nu ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. De har enats om en gemensam vision, och hur vägen dit ser ut. Fler ska bli motiverade att idrotta hela livet. Mer information finns att läsa på www.strategi2025.se.

  Under januari hade vi en workshop med medlemmar från de olika kommittéerna. Där diskuterades bl a tidsbokning, Drop-in-tider, utbyten med andra klubbar, startavgifter på klubbtävlingar och mycket annat. Det var en mycket givande sammankomst med många bra synpunkter som styrelsen sedan bearbetade och tog beslut om.


  Styrelsebeslut:

  • Endast två bokningar per medlem i förtid är tillåtet
  • Tidsbokning på 18-hålsbanan införs från kl. 7:00 alla dagar
  • Bokningsbara tider för 7-dagarsmedlemmar på helger kl. 7.00-12.00
  • Drop-in-tider (”gråtider”) tas bort på helger som ett test under 2018.
  • Startavgifter på klubbtävlingar arrangerade av TK blir 200 kr
  • Seniorgolfen har fortsatt 50 kr som startavgift per tillfälle och person.
   Anmälan skall också¨göras på samma sätt som vid klubbtävlingar.
   Inga egna kassor ska förekomma.
  • Seniorgolfen har speluppehåll under juli månad. Se aktuellt spelschema för exakta datum.
  • Medlem får ha 3 gäster i samma boll med rabatt. 200 kr per person. Gäller ej måndagar.
  • Vid utbyte med annan klubb på 18-hålsbanan gäller normala greenfeeavgifter, d v s spelar man med en medlem i bollen så utgår vanlig gäst-till-medlemrabatt.

  Styrelsen har under hösten/vintern sökt entreprenör/ huvudtränare externt. Vi valde alternativet att göra Andreas Högberg Piik blir huvudtränare och Jakob Remon blir ansvarig för shopen och även hjälptränare.

  UGK kommer inte i år heller att vara med i greenfee-utbytet med andra Upplandsklubbar.

  Anders Falk blir ordförande i miljökommittén.

  Tävlings, regel- och hcp-kommittén går ihop och bildar en kommitté.

  Styrelsen kommer att arbeta fram en handlingsplan för verksamhet och anläggning med fokus på 2025. Presenteras på höstmötet


  Adressändring

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta vi eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.

   

  facebook homepage instagram