Medlemsavgifter 2022

Medlemskapskategori                                                                                       Årsavgift

För innehavare av spelrättsbevis
☐   7-dagarsmedlem senior (> 25 år)                                                                        8 700 kr
☐   Vardagsmedlem senior (> 25 år)                                                                         7 200 kr
☐   Medlem på Mellan- och Lilla banan                                                                    4 300 kr

Utan innehav av spelrättsbevis
☐   7-dagarsmedlem senior (> 25 år), hyra av spelrätt                                            10 200 kr
☐   Medlem på Mellan- och Lilla banan (> 25 år)                                                       5 800 kr
☐   Medlem på Lilla banan                                                                                         3 400 kr
☐   Greenfeemedlem (inkl. 2st greenfeecheckar) 
                                                   2 400 kr
☐   Passiv medlem (endast medlemsavgift)                                                                  800 kr
☐   Familjemedlemskap på Mellan- och Lilla banan (2 vuxna + 2 junior < 13 år)    11 600 kr

Medlemskategori junior utan spelrätt
☐   Junior 22-25 år                                                                                                      5 300 kr
☐   Junior 13-21 år                                                                                                      2 700 kr
☐   Junior <13 år                                                                                                         1 200 kr