Erbjudanden och medlemsavgifter

Erbjudanden och medlemsavgifter 2020 på Upsala GK

Medlemskategorier och årsvis medlemsavgifter för Upsala GK 2020.

Medlemskategorier med spelrätt                                                             Årsavgift

7-dagars medlem senior (30år >) 7.500kr
Vardagsmedlem senior (30år >) 6.000kr
Medlem i Mellan- och Lilla 9-hålsbanan 3.600kr
Medlemskategorier utan spelrätt
7-dagars senior (30år >) Hyra av spelrätt
9.000kr
Medlem i Mellan- och Lilla 9-hålsbanan. 4.900kr
Familjemedlemmar i Mellan- och Lilla 9-banan (2 vuxna + barn) 8.000kr
Medlem i Lilla 9-hålsbanan 2.800kr
Greenfeemedlem (inkl. 2st greenfeecheckar) 1.800kr
Passivmedlem 500kr

Medlemskategorier för juniorer

Junior 22-29 år 4.500kr
Junior 13-21 år 2.300kr
Junior upp t.o.m. 12 år 1.000kr

Medlemmar på Mellan- och Lilla 9-hålsbanan erhåller 200kr i rabatt vid spel på 18-hålsbanan, gäller ej måndagar.
Vardagsmedlemmar erhåller på helger 200kr i rabatt vid spel på 18-hålsbanan.

______________________________________________________________________________________________

Upsala Golfklubb har de senaste dryga 9 åren genomgått stora förändringar.
I augusti 2007 togs det första spadtaget för ombyggnationen av 18-hålsbanan, ett arbete som pågick fram till maj 2010.
Under 2011 påbörjades arbetet med konvertering från kapitalinsatser till spelrätter, ett beslut som bifölls av årsmötet den 3 oktober 2011.
Under denna period har många medlemmar med kapitalinsatser lämnat Upsala Golfklubb, vi har sedan 2009 netto återbetalat ca 10 miljoner kronor i kapitalinsatser till utträdda medlemmar. Bara beroende på ombyggnationen av 18-hålsbanan lämnade 300-400 medlemmar Upsala Golfklubb. För att bli fullvärdig medlem i Upsala Golfklubb krävdes en kapitalinsats på 25.000kr och det var färre och färre som var villiga att lägga den summan, därav förslaget att omvandla kapitalinsatserna till spelrätter.
För att kunna återbetala kapitalinsatserna påbörjade vi under 2010 ett arbete med att projektera, avstycka och sälja tomter i anslutning till de båda 9-hålsbanorna. Vi har till dags dato sålt 15 tomter.
Vi har även påbörjat ett projekt i samarbete med ett större byggbolag för att undersöka möjligheten att utveckla vårt stora område på 12 hektar.
För att Upsala Golfklubb skall kunna bibehålla den höga standard vi har idag, rankade av Golf Digest som nummer 31 av 500 golfbanor i Sverige 2015, och även kunna investera för framtiden påbörjar vi nu ett brett arbete med att rekrytera nya medlemmar, enligt nedanstående erbjudanden.
För dig som inte vill införskaffa en spelrätt så finns följande möjligheter till medlemskap:
Årsmedlemskap på hela anläggningen (7-dagarsårsmedlem) för 9.000kr/år
Familjemedlemskap på våra båda 9-hålsbanor, ex 2 vuxna och 2 barn för 8.000kr/år
Medlemskap utan spelrätt i våra två 9-hålsbanor för 4.900kr/år
Medlemskap i vår lilla 9-hålsbana utan spelrätt för 2.800kr/år
Greenfeemedlemskap inkl. 2 greenfeecheckar (värde 1.200-1.500kr) på Upsala Golfklubb för 1.800kr/år
Vänligen informera din vänkrets, arbetskamrater, m.fl. om medlemskap i Upsala GK.
Glöm heller inte att informera om familjeerbjudandet och erbjudandena för våra 9-hålsbanor.

Klubbchefen