• Nyhetsbrev 13 november – Höststämma 2020

  Höststämma 2020

  Jag vill be om ursäkt för strul med Stämman. Jag vill också ge en bakgrund till problemen.

  • Kallelse till Stämman gick ut 4 november. Detta är 7 dagar före Stämman och i enlighet med stadgarna.
  • Kända yttre omständighet innebar att vi initial direkt planerade ett digitalt möte av samma typ vi hade i våras. När vi fick samlas 300 i stället för 50 planerade vi för ett fysiskt möte i Eriksbergs skolans aula. För 2 veckor sedan infördes ytterligare restriktioner. Vi var tillbaka till 50 personer och en vädjan om återhållsamhet med möten.
  • Arbetet med Stämman innebar att fanns det flera versioner av kallelsen. När vi skickade kallelsen 4 november gick det olyckligtvis ut en tidigare version med fel möteslokal.
   Jag vill direkt påpeka att även i denna kallelse står det på första sidan:
   ”På grund av Covid håller vi ett digitalt årsmöte”
  • Under veckan har vi gått ut med instruktioner om anmälan till ”digitalt möte”, vi har lagt upp på Facebook påminnelser om att detta är ett rent digitalt möte.
  • Röstlängden till Stämman är de som 11 november före klockan 1800 har aktivt anmält sig till Stämman genom att skicka namn och telefonnummer till arsmote@upsalagk.se. Den röstlängden var 149 namn inklusive en fullmakt. Observera att detta är helt i paritet med det antal som vi normalt har på en höststämma.
  • Jag drar den slutsatsen att budskapet om digitalt möte gick fram till de flesta. Ett digitalt möte innebär att man inte samlas flera människor i en lokal, därav borde det vara uppenbart med de nya råden att något möte i Eriksbergsskolan inte gick att genomföra.
  • Formellt har Stämman enhälligt godkänt punkt 2 dvs att Stämman har utlysts på rätt sätt.
  • Voteringen om avgifter och budget visade att en stor majoritet av avgivna röster stödde Styrelsens förslag om avgifter/budget.
  • Andra ärenden avgjordes med acklamation.

  Det är styrelsens åsikt de formella problem vi hade inte är av en sådan dignitet att det finns orsak att kalla till ny Stämma

  De som har en annan uppfattning kan enligt våra stadgar begära ett extra stämma. För detta krävs det att 10% av medlemmarna skriver under en sådan begäran.

  Uppsala 12 november

  Einar Brekkan
  Ordförande


  Har du rätt adress i GIT?

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, gå in på Min Golf och gör dessa ändringar.

  facebook homepage