• Nyhetsbrev 10 oktober


  Allmän information

  Shop, reception och restaurang stänger för säsongen efter söndag 13 oktober, kiosken har stängt från 1 oktober. Om ni har pengar kvar på era bunkerkonton i restaurangen kom då gärna ut till klubben i helgen och utnyttja bunkerkontot för en god lunch.


  Tack till Lilian och Per-Arne

  Banpersonalen får mycket beröm för skicket på våra tre banor…och det ska dom ha men vi får inte glömma Lilian och Per-Arne, ett stort tack till Lilian och Per-Arne för deras eminenta arbete på anläggningen och då inte minst runt klubbhuset, vi får mycket beröm av både medlemmar och gäster för hur fint det är runt klubbhuset.


  Brev från valberedningen

  Medlemmar !

  Vilken säsong!

  Banan i kalasform hela året, otroliga framgångar för våra ungdomar och proffs samt en allmänt trevlig känsla på klubben.

  Dessutom att nästa år, arrangera EM boys ytterligare en gång känns fantastiskt inspirerande. Jag minns som ny pro vilken ”kick” det innebar för klubben förra gången för 20 år sedan. Kul att vara en del av Upsala GK!

  För att bidra och försöka fortsätta den positiva våg vi nu rider på, jobbar valberedningen på att hitta styrelsekandidater till höstmötet. Vårt uppdrag är ju naturligtvis att hitta kunniga och intresserade personer men också att ombesörja en bredd och mix på ledamöter. Utan representation av kvinnor och män samt ”rutinerad” och ung, blir styrelsen ofta smal och endimensionell. I nuläget är styrelsen till antalet liten och behöver behöver utökas med helst 2-3 damer/tjejer.

  Styrelsearbetet är spännande, roligt och ger en chans att vara med och påverka klubbens riktning framåt.

  Kontakta oss i valberedningen om ni känner någon som kan vara lämplig eller helt enkelt om du vill sträcka upp handen själv.

  Mia Liberg 070 – 836 00 30

  Jacob Mattebo 073 – 028 85 34

  Kristina Eriksson 070 – 633 59 83

  Carl-Magnus Strömberg ordf

  0708 – 100 572


  Höstårsmöte

  Bifogar kallelsen till höstårsmötet som avhålls i Eriksbergsskolans aula onsdag 6 november 18.00. Motioner ska vara styrelsen tihanda senast 3 oktober.

  Kallelse höstmöte 2019


  Kvarglömda klubbor och kläder

  Vi har massor av upphittade klubbor och kläder på klubben, vet ni med er att ni har tappat en klubba eller en jacka, tröja m.m. kom gärna ut och kolla vad som finns upphittat.


  Lite detaljer om nya handicapsystemet.

  För att läsa lite mer om det nya handicapsystemet som införs 2020 gå då in på följande länk https://golf.se/varldshandicapsystemet

  Registrera många ronder under 2019.


  Har du rätt adress i GIT?

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta vi eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.

  facebook homepage