Vår/Sommarprogram 2020

Nu har Marcus och Jakob skapat en mängd kurser och träningstillfällen som börjar v 3. och fortsätter över hela säsongen.

Kontakta tränarna på Upsala GK.

Jakob Remon.
jakob.remon@upsalagk.se
073-159 81 39

Marcus Eidelöf.
marcus.eidelof@upsalagk.se
076-1331180
Bosse Holmström
golfehole@gmail.com
073-516 00 22

Se Vår/Sommar program som pdf-fil:
vår/sommarprogram 2020