• Svenska golfförbundet, Banrapport

  Tuff vinter i stora delar av Sverige

  Banrapport: Göteborg och Halland

  ”Denna vår har visat att ingenting är normalt vad gäller väder. Under mina 23 år som bankonsulent har jag aldrig upplevt något liknande. Min förra rapport i februari pratade om gröna greener och ett hopp om en tidig vårstart men vad händer?” Det skriver bankonsulent Kim Sintorn som också berättar om de mätningar som är stående inslag vid hans banbesök: Greenytornas snabbhet med stimpmeter, jämnhet med Parrymeter och hårdhet med Truefirm.

  Banrapport: Stockholm, Uppland och Gästrikland

  ”Till sist Gästrikland som jag bedömer har haft den tuffaste vintern i hela landet. De har inte haft mest snö, men enormt stora väderomslag som i sin tur bildat mycket is i omgångar.” Det skriver bankonsulent Henrik Norén. Bilden visar vinterns härjningar på Gävle GK. T.h tagen 19 april, t.v 6 maj. Efter allt arbete som banpersonalen lagt in spirar det nu nya plantor över hela greenen.

  Kartlägg banan med Mapping Industries

  SGF och Mapping Industries kartlägger alla golfbanor i Sverige för att samla in kartdata, digitalisera och effektivisera slopevärderingen. I samband med det erbjuds nu klubbar en full dokumentationsmätning plus LiveGIS programvara för optimerad skötsel och drift till reducerat pris. I erbjudandet ingår att ni får er bana inmätt med allt ni markerat ut för kartläggning som dränering och sprinklersystem, boxar, brunnar, ledningar med mera.

  Vildsvinsskador på golfbanan

  Skador efter vildsvin är ett kostsamt, tidsödande och ökande problem på svenska golfbanor. På golf.se finns en broschyr (ladda ner här) om hur golfanläggningar kan skydda sig med vildsvinsstängsel. Vad det kostar, skötselkrav och tips för uppsättning.

  Golfreglers påverkan vid uppsättande av vildsvinsstängsel

  – ett utdrag ur RK-protokoll 1/18
  ”Fråga har inkommit om möjligheten att genom en lokal regel ge lättnad för elstängsel som samtidigt definierar out of bounds. Av decision 24/4 framgår att ett stängsel som definierar out of bounds inte är ett hindrande föremål, även om en del av stängslet är innanför gränsen för out of bounds såsom den bestämts genom stängselmarkeringarna. Detta har ytterligare fastslagits av R&A i deras Guidance on Running a Competition (GoRaC) i Kapitel 3-2.” 
  Läs hela svaret och Svenska Golfförbundets rekommendation längs ner på sidan golf.se/vildsvinsskador

  Miljötillsynsprojekt på golfbanor under hösten 2018

  Under hösten 2018 genomför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor, detta för att möta kommunernas efterfrågan på vägledning på området. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

  På golfbanan talar bilderna sitt tydliga språk

  Arbete på golfbanor innebär ett ofta oskyddat arbete med många säkerhetsrisker. Boken Jobba säkert på golfbanan är en av delarna i Prevents serie bilderböcker för den gröna sektorn. ”När språket står i vägen, som det ofta kan göra hos oss, hjälper bilderna till att tydligt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras”, säger Stefan Andorff, klubbchef på Kungliga Drottningholms GK.

  Senaste nytt om växtskyddslistan

  Växtskyddslistan har uppdaterats finns i ny version på golf.se. Nytt är Heritage som är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar t.o.m 2022-12-31 under följande villkor: Maxdos 0.5 kg/ha, högst 2 behandlingar per år och minst 14 dagar mellan behandling.

  Dela:
  Svenska Golfförbundet

  Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 
  Telefon: 08-622 15 00 
  E-post: info@golf.se 
  Internet: www.golf.se 
  Sociala medier: 
  facebook.com/svenskagolfforbundetinstagram.com/svenskagolfforbundet

  © Svenska Golfförbundet