Vardagsgolfkommittén 2021

Sten Lindgren, Gunnel Jägare, Uno Haglund, Lena Åsenlöf, Kjell Mohlin.

Uno Haglund
0706-22 29 18
uno.haglund45@gmail.com

Lena Åsenlöf
0702-83 01 37
lasenlof@gmail.com

Gunnel Jägare, ordförande
0739-09 89 88
jagare.gunnel@gmail.com

Kjell Mohlin
0703-265912
kkamohlin@gmail.com

Sten Lindgren

070-589 10 00

sten.3@telia.com