UGF OM-tävlingar

UGF:s Old Members-tävlingar 2017

Datum Tävling Bana
Tisdag 16 maj OM Singel 1, A+B -klass Johannesberg GK
Tisdag 13 juni OM Bästboll Friibergh GK
Tisdag 25 juli OM Mixed foursome Sigtuna GK
Tisdag 8 augusti OM Singel 2, A+B -klass Wattholma GK
Tisdag 15 augusti OM greensome Öregrund GK

Statuter för Old Members 2017

Tävlingarna är öppna för alla födda 1957 eller tidigare som har officiellt hcp samt tillhör golfklubb i Upplands golfförbund.

Deltagare

Ingen deltagarbegränsning såvida inte anslutningen blir så stor att tävlingen ej kan genomföras på en dag.

Spelform

Individuell tävling omfattar två handicapklasser; A och B och spelas som slaggolf med handicap från gul respektive röd tee. H75+ ska ges möjlighet att spela från röd tee. I de fall arrangörsklubb gått över till hektometersystemet avgör arrangörsklubben val av tee som så nära som möjligt svarar mot längden från tidigare gul/röd tee. Arrangerande klubb delar anmälda spelare genom spelhcp så att de båda klasserna A och B blir lika stora. Vid udda antal anmälda läggs den udda spelaren till klass A. Spelare som efter lottning ändrat sin spelhcp startar i den klass han/hon inlottats.
Greensome, bästboll och mix foursome spelas i två handicapklasser, A och B. Greensome och mix foursome spelas som slaggolf och bästboll som poängbogey. Arrangerande klubb delar startfältet i två lika stora spelgrupper. Vid udda antal anmälda läggs det udda paret till klass A. Lag som efter lottning ändrat sin spelhcp startar i den klass som laget inlottats i. Startlista upprättas och fri lottning tillämpas, dock bör så få lag som möjligt från samma klubb lottas i samma boll. Vid lottning ska hänsyn till ”sociala” förhållanden tas liksom ev samåkning. Klubb kan på eget önskemål arrangera kanonstart. Arrangerande klubbs lokala regler gäller alltid.

Särskiljning

Vid lika resultat tillämpas Spel-och tävlingshandbokens rekommendation enl. p. 10.4.6.2 dvs i första hand spelhandicap, i andra hand matematisk metod och i tredje hand lottning.

Inbjudan

Inbjudan från arrangörsklubb till de UGF-anslutna klubbarna ska utsändas minst fyra veckor före tävlingsdag.

Anmälan

Anmälan senast två veckor före tävlingsdag görs individuellt på Golf.se. Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande. Arrangerande klubb har rätt att fakturera anmälningsavgift för icke i rätt tid återtagen anmälan. Om spelare uteblir från tävling skall anmälningsavgiften vara betald före start i nästa OM-tävling. Manlig spelare född 1941 eller tidigare ska spela från röd tee.

Anmälningsavgift

Singeltävling 100 kr, partävling 200 kronor per par. Av avgiften ska 40 resp 80 kronor gå till prisbordet. 10 resp 20 kr ska inbetalas till UGFs Seniorkommitté på bg 487-2974, kassör Jan Östman.

Tävlingsgreenfee

Eventuell tävlingsgreenfee beslutas av respektive arrangörsklubb.

Administration

Startlista publiceras på Golf.se. Alla deltagare och resultat ska registreras i GIT.

Prisutdelning

Prisutdelning ska ske snarast efter varje klass som slutfört tävlingen. Pristagare ska personligen eller genom ombud hämta sitt pris. Vid singeltävling ska scratchpris till bästa dam och herre delas ut.

Resultat

Resultatlista ska finnas på Golf.se senast två dagar efter tävlingen. Publiceras även på hemsidan.

Anders Larsson och Björn Frånlund