UGF OM-tävlingar

UGF:s Old Members-tävlingar 2018

 

Inbjudan till Friiberg 29 maj klicka här.

 

Datum Tävling Bana
29 maj Singel 1 Friibergh
12 juni Fyrboll Enköping
24 juli Foursome Väddö
7 augusti Singel 2 Roslagen
21 augusti Greensome Sigtuna

Statuter för Old Members 2018

Tävlingsform
Två individuella tävlingar, tre partävlingar, en greensome, en bästboll samt en mix foursome.
Tävlingarna är öppna för alla födda 1958 eller tidigare som har ETH, ej är sekretessmarkerade
i GIT samt tillhör golfklubb i Upplands golfförbund.

Deltagare
Ingen deltagarbegränsning såvida inte anslutningen blir så stor att tävlingen ej kan genomföras
på en dag.

Spelform
Individuell tävling omfattar två handicapklasser, A och B och spelas som slaggolf med
handicap.
H75+ bereds möjlighet att spela från gul eller röd tee eller motsvarande. D70+ bereds möjlighet
att spela orange tee om de så önskar och arrangörsklubben har en slopesatt orange tee.
I de fall arrangörsklubb gått över till hektometersystemet avgör arrangörsklubben val av tee som
så nära som möjligt svarar mot längden från tidigare gul/röd tee.
Arrangerande klubb delar anmälda spelare genom spelhcp så att de båda klasserna A och B blir
lika stora. Vid udda antal anmälda läggs den udda spelaren till klass A.
Spelare som efter lottning ändrat sin spelhcp startar i den klass han/hon inlottats.
Greensome, bästboll och mix foursome spelas i två handicapklasser, A och B. Greensome
och mix foursome spelas som slaggolf och bästboll som poängbogey.
H75+ bereds möjlighet att spela från gul eller röd tee eller motsvarande. D70+ bereds möjlighet
att spela orange tee om de så önskar och arrangörsklubben har en slopesatt orange tee.
Arrangerande klubb delar startfältet i två lika stora spelgrupper. Vid udda antal anmälda läggs
det udda paret till klass A. Klass A startar först och klass B därefter.
Lag som efter lottning ändrat sin spelhcp startar i den klass som laget inlottats i.
Startlista upprättas och fri lottning tillämpas, dock bör så få lag som möjligt från samma klubb
lottas i samma boll. Vid lottning ska hänsyn till ”sociala” förhållanden tas liksom ev samåkning.
Klubb kan på eget önskemål arrangera kanonstart. Arrangerande klubbs lokala regler gäller
alltid.

Särskiljning
Vid lika resultat tillämpas Spel-och tävlingshandbokens rekommendation enl. p. 10.4.6.2
dvs i första hand spelhandicap, i andra hand matematisk metod och i tredje hand lottning.

Inbjudan
Inbjudan från arrangörsklubb till de UGF-anslutna klubbarna ska utsändas minst fyra veckor före
tävlingsdag.

Anmälan
Arrangerande klubb bestämmer sista dag för anmälan. Anmälan görs individuellt på golf.se.
Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande. Arrangerande klubb har
rätt att fakturera anmälningsavgift för icke i rätt tid återtagen anmälan.
Om spelare uteblir från tävling skall anmälningsavgiften vara betald före start i nästa OM-tävling.

Anmälningsavgift
Singeltävling 100 kr, partävling 200 kronor per par. Av avgiften ska 40 resp 80 kronor gå till
prisbordet. 10 resp 20 kr ska inbetalas till UGFs Seniorkommitté på bg 487-2974, kassör
Jan Östman.

Tävlingsgreenfee
Eventuell tävlingsgreenfee beslutas av respektive arrangörsklubb. En rekommendation är
att tävlingsgreenfeen ligger i intervallet 25–50% av ordinarie greenfee. Notera dock att
för hög tävlingsgreenfee riskerar att minska startfältets storlek.

Administration
Startlista publiceras på golf.se. Alla deltagare och resultat ska registreras i GIT.

Prisutdelning
Prisutdelning ska ske snarast efter varje klass som slutfört tävlingen. Pristagare ska personligen
eller genom ombud hämta sitt pris.
Vid singeltävling ska scratchpris till bästa dam och herre delas ut.

Resultat
Resultatlista publiceras snarast efter tävlingen. Publiceras även på hemsidan.

Anders Larsson och Björn Frånlund