Club 22

Upsala GK är invald som den 22:a klubben i Svenska Golfförbundet. Därför har vi lånat detta faktum till beteckningen på de idéellt arbetande krafterna – vår bemanningsorganisation.

I dag är en stor modern golfklubb också ett företag, som kräver modern skötsel. Vi får dock aldrig glömma att grunden för all verksamhet är föreningen – KLUBBEN!

Frivilligarbete i ett företag förekommer knappt men i en klubb finns det ofta en skara medlemmar som alltid ställer upp i vått och torrt. Styrelse, kommittéer, golfvärdar, tävlingsledare – utan dessa insatser skulle inte klubben och inte heller företaget fungera. Vi vet och är tacksamma, för att UGK har en tradition av att vi ställer upp.

Club 22 vill uppmärksamma dessa frivilliga insatser. Club 22 ska också ses som en sondering och uppmuntran till fler att utrycka sitt intresse för att jobba ideellt. Bland medlemmar finns en oändlig kompetens som vi vill utnyttja.

Det handlar inte alltid om att utföra arbete utan ställa upp som konsult, svara på frågor och rekommendera hur vi går vidare. Behov som dykt upp på senare år är exempelvis statiker och arborist. Vi är övertygade om klubbens medlemmar besitter unik kompetens som är ovärderlig. Desto vanligare är att vi behöver händer för punktinsatser. Ofta återkommande är renplockning på rangen, hjälp med vinterdukar på greenerna samt hjälp på banan – som nu senast att rulla ut gräs på Lilla banans ombyggda greener.

Medlemskap i Club 22 uppmärksammas och regleras av riktlinjer för stimulering av idéellt arbete.

Medlemskap i Club 22 är något att vara stolt över!

hund som ligger på en golfbana framför golfbilar

Eddie, maskot

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till