Historik

img-6

Upsala Golfklubb historia.

Upsala Golfklubb, UGK, bildades 1937 av en grupp golfintresserade personer inom Uppsala Rotaryklubb. Redan hösten 1937 kunde ett avtal slutas med Kungl. Upplands Regemente innebärande att mark på regementets övningsområde vid Södra Norby skulle få nyttjas som golfbana. Följande år, 1938, konstituerades klubben och vann inträde i Svenska gymnastik- och idrottsföreningars Riksförbund, numera Riksidrottsförbundet. Samma år invaldes UGK som klubb nr 22 i Svenska Golfförbundet.

Professor Gregor Paulsson, som varit ordförande i utredningsgruppen och tillika en av grundarna, blev UGK:s förste ordförande. Han ritade också den 9-hålsbana, som togs i bruk år 1938.

Genom att hyra byggnader vid Södra Norby fick klubben ett klubbhus samt en del andra utrymmen.

Golfen i Uppsala fick en bra start, intresset var stort och medlemsantalet var ca 100 st. Tyvärr kom krigsåren och klubben fick stora problem. Svårigheter att köpa bollar och utrustning, inkallelser m.m. gjorde att klubbens ekonomi utsattes för stora påfrestningar. Emellertid klarades krigsåren och återhämtningen gick bra. I början av 1950-talet förbättrades ekonomin, nya viktiga medlemmar kom in i verksamheten och optimismen var stor.

Det visade sig dock att kombinationen golfspel och militära övningar, inkluderande skjutning med skarp ammunition, inte var lämplig. UGK sökte därför efter mark som kunde inköpas. Många försök gjordes, men först i början av 1960-talet gav ansträngningarna resultat. Håmö gård, då ägd av staten, utbjöds till försäljning. UGK:s anbud antogs efter det att ett överklagande avslagits. Tillträde skedde den 14 mars 1962, flaggan hissades och ”tillträdesbollar” slogs ut i snön.

Medlemsantalet var nu ca 225 st. Stora arbetsinsatser krävdes eftersom hela egendomen var i dåligt skick. Gregor Paulsson ritade en 18-hålsbana, vars sträckning i stort fortfarande finns kvar. Banan byggdes i egen regi enligt SGF:s rekommendationer, med Nils O. Nyberg som arbetsledare och Harald Carlsson som jordbruksexpert. Den togs i bruk år 1964 och invigdes officiellt av landshövding Olov Rylander den 28 augusti 1965.

I början av 1970-talet inköptes granngården Klappet.

En 9-hålsbana ritades av Nils O. Nyberg och Einar ”Eja” Jansson och anlades med konstruktörerna som arbetsledare. Banan togs i bruk 1978 och invigdes officiellt i juni 1979. Klubbens medlemsantal var nu uppe i ca 850 st.

Nu började golfintresset öka kraftigt vilket medförde ett starkt tryck på båda banorna. Ytterligare en 9-hålsbana planerades. Beroende på osäkerhet då det gällde kostnaderna avskrevs detta projekt. I stället förbättrades 18-hålsbanan. En ny verkstadshall med moderna personalutrymmen uppfördes. Vidare beslöts att bygga ett nytt klubbhus eftersom det gamla var i dåligt skick. Hösten 1991 revs gamla klubbhuset och uppförandet av det nya började omedelbart. Den 13 juni 1992 invigdes den nya bansträckningen och det nya klubbhuset.

Efter några års konsolidering började diskussionerna om den s.k. generalplanen år 1995. Efter många diskussioner kunde ett extra årsmöte besluta att bygga en ny 9-hålsslinga ritad av Peter Nordwall. Röjning och avverkning började omedelbart och under 1999 genomfördes huvuddelen av markarbetena liksom dragning av bevattnings- och dräneringsledningar. År 2000 skedde finplanering och insådd. Sommaren 2001 gjordes slutjusteringar varefter invigning skedde den 18 augusti.

År 2003 väcks tankar på att utöka golfanläggningen ytterligare.

Omfattande utredningsarbete presenteras vid informationsmöten, i Håmöbladet, på webben samt genom anslag i klubbhuset. Vid årsmötet 2005 blir efter lång och livlig diskussion resultatet att styrelsen drar tillbaka sitt förslag. Årsmötet beslutar att utredningsarbetet skall fortsätta. Så småningom utarbetas ett förslag, som är betydligt mindre i omfattning och som innebär att greenområden på stora banan byggs om samt att vissa förändringar görs i dragningen av några hål. Vinsten med detta blir bl.a. att Driving Rangen kan utökas då det gäller längd. Förslaget vann i oktober 2006 det extra årsmötets gillande och planerings- och förberedelsearbeten har redan startat.

2005 påbörjar Jonnie Eriksson, tränare på Upsala GK, och Ronnie Andersson, verksam på Idrottens Hus, ett samarbete med Celsiusskolan som resulterar i att Uppsala får ett av Sveriges två Riksidrottsgymnasier för golf (det första finns i Ljungbyhed). Från att ha börjat i liten skala så är Celsiusskolan i Uppsala i samarbete med Upsala Golfklubb idag Sveriges största idrottsgymnasium för golf.

Fr.o.m. 2007 finns två tränare på klubben. Jonnie Eriksson, som varit head pro sedan 2003 får till 2007 års säsong sällskap av John Ahlbom, som kommer från Burviks GK.
2013 avslutar Jonnie Eriksson sin anställning, både på Upsala Golfklubb och på Golfgymnasiet, för en anställning på Svenska Golfförbundet som lagledare för Svenska Pojklanslaget som han 2014 coachade till EM-guld.

År 2007 genomförs en betydande administrativ omorganisation genom att befattningen klubbdirektör tas bort och ersätts av en anläggningschef (Mats Hagberg) och en klubbchef (Martin Wiklund). Den senare slutar dock efter en kort tid och ersattes av Christer Schenholm och Mats Hagberg utses då till verksamhetschef. I juni 2009 slutar Mats sin anställning på Upsala GK efter 26 år. Även beträffande banskötseln görs en förändring så att en ledningsgrupp bär ansvaret.

Under 2008 renoverades klubbhuset och första etappen av Masterplan 2008 (hål 11-18) genomfördes, slingan öppnades för spel våren 2009. Andra etappen av ombyggnaden och renoveringen av banan, hål 1-10, genomförs under 2009 och hela ombyggnaden öppnas för spel den 21 maj 2010.
Officiell invigning med Per Ulrik Johansson som speciellt inbjuden gäst skedde den 12 juni 2010.

Under 2011 påbörjas arbetet med ett nytt finansieringssystem vilket innebär ett byte från kapitalinsatser till spelrätter.

Vid höstårsmötet den 3 oktober beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag om byte till spelrätter.

2011 tog dåvarande styrelse för Upsala Golfklubb ett beslut att arbeta efter mottot ”En ekonomi i balans 2015”, ett motto som genom hårt arbete och många investeringar har infriats. Investeringar som har utförts sedan 2011 är bl.a. total ombyggnation av drivingrangen, rödfärgning av alla ekonomibyggnader, målning av parkeringsfickor, asfaltering, byte av bevattningssystem på Mellanbanan, ombyggnation av bagskåp, investeringar i banmaskiner, ny stenbro på 18-hålsbanan, m.m. Genom bl.a. dessa investeringar och en duktig personal har Upsala Golfklubb av Golf Digest sedan 2012 rankats som en av Sveriges 50 bästa golfanläggningar.

Upsala Golfklubb har under 70 år utvecklats från en liten klubb med knappt 100 medlemmar och en 9-hålsbana på arrenderad mark till en av Sveriges största. Medlemsantalet ligger på ca 2000 och på egen mark har en högklassig golfanläggning utvecklats. Dessutom har UGK skicklig personal, goda entreprenörer och trogna sponsorer. Upsala Golfklubb kan också glädja sig åt många gäster samt att klubben genom åren fått förtroendet att stå som värd och arrangör för ett flertal stora golftävlingar.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till