Vision 50/50

Golfens jämställdsarbete

Vi på Upsala GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet började med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete.

Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhälletEtt jämställt samhälle och jämställd idrott är en självklarhet. Jämställdhet är en prioriterad fråga för Riksidrottsförbundet och Strategi 2025. Golfen är inte jämställd. Bara 30% av svenska golfare är kvinnor, 10% av svenska golfklubbar har kvinnlig ordförande och av tränarna är endast 9% kvinnor.  Vision 50/50 handlar inte bara om jämställdhet utan utvecklingsprogrammet skärskådar alla aspekter av klubbens verksamhet. Vi vill bli mer inkluderande och välkomnande.

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:
Monica Wiig, processledare, 070-6116024; monica.wiig@gmail.com


Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till