Golf i Uppsala

Junior & Elit

Vi vill ge alla barn & ungdomar, utifrån individens egna önskemål och behov, möjlighet att utveckla sitt golfspel oavsett nivå.

Värdegrund
Glädje, gemenskap, uppmuntran

Våra juniorer har sin alldeles egna hemsida med alla aktiviteter, träningsgrupper, läger och tävlingar!

DSC07293

Therése Larsson

Vi arbetar tillsammans för att skapa glöd i klubben med hjälp av glädje, gemenskap, uppmuntran och lärande som leder till ständig utveckling och nya utmaningar.

Juniorverksamheten

 • Vi skapar en tilltalande känsla för golfen och UGK, vilket leder till att ungdomar stannar som medlemmar i klubben alternativt återvänder till golfen senare i livet, förhoppningsvis Upsala.
 • Ungdomar blir sin tid på Upsala en del i ett sammanhang skapar förutsättningar för att växa som individer. Detta skänker värde i resten av livet, även om de inte väljer att satsa på sin egen golf.
 • Genom en bred juniorverksamhet attraherar vi familjer att vistas i vår miljö, oavsett eget golfspel.
 • De ungdomar som slutar satsa/träna i grupp jobbar vi för att ha kvar i verksamheten som ledare för de yngre som kommer underifrån.
 • Samverkan med Uppsala stad och RF-SISU ger oss bäst förutsättningar.

Vad juniorverksamheten erbjuder

 • Vad? Vi tränar och spelar i större och mindre grupper.
 • Varför? Vi sparras och lär oss av varandra, skapar gemenskap och trygghet
 • Hur? Veckovis träning, samt flera läger både på hemmaplan och ute i Sverige.
 • När? Året runt.
 • För vem? Alla barn och ungdomar mellan fem (5) och 21 år.

Elitmiljö

 • Verksamheten leds av PGA-utbildade tränare.
 • Verksamhet året om med olika tränare för olika träningsområden.
 • Elitspelare på flera nivåer skapar förebilder och en kultur med lärande av varandra.
 • Vi ger utbildning i samband med olika karrirärval, exempelvis steget från amatör till proffs, idrottsgymnasium samt universitetsstudier i Sverige som USA.

Vad elitverksamheten erbjuder

 • Vad? Vi tränar tillsammans i grupp, samt individuellt.
 • Varför? Utvecklas som golfspelare och bli så bra som möjligt.
 • Hur? Regelbundna träffar/träningar, framförallt under sommarhalvåret.
 • När? Året runt
 • För vem? Medlemmar som satsar på sin golf och uppfyller uppsatta kriterier för elitlagen.

Förebilder och representation

 • Våra elitspelare/äldre juniorer blir förebilder genom att delta med på aktiviteter för de yngre och skapar goda relationer med våra ungdomar.
 • Vi vill fostra och ta hand om spelare som varit på klubben hela sin uppväxt, välkomnar även andra ta del av den verksamhet vi erbjuder. Det är alltid spelarens val, UGK kommer inte jaga eller köpa in spelare.
 • Att representera klubben ska vara något som skänker en känsla av stolthet.

Resurser

Ekonomi

 • Resurser/förutsättningar i budget årligen.
 • Anmälningsavgifter till träning/läger.
 • Bidrag från SGF, RF-SISU Uppland.
 • Sponsorer till juniorverksamheten och vår elitmiljö.

Personal och ideellt engagemang

 • PGA-utbildade tränare som är anställda av klubben.
 • Ideella ledare.
 • Klubbens elitspelare och juniorer stöttar ideella ledare.

Strategiska aktiviteter

 • Utbilda och utveckla ideella ledare
 • Arbeta med att vaccinera klubben, plan för anti-doping
 • Policy för alkohol, tobak och droger

Kommunikation och information

Kanaler
 • Svenskalag.se
 • Hemsida
 • Nyhetsbrev
 • Mail
 • Sociala medier
Kvalitetssäkring
 • Regelbunden utvärdering
 • Strukturerat arbetssätt för ständiga förbättringar
 • Planera – Genomföra – Utvärdera – Utveckla

Operativ verksamhet

Utifrån strategiskt fokus bryts allt ner till aktiviteter, vilket skapar en inkluderande verksamhet, där alla ungdomar har kul tillsammans och växer som individer och golfspelare.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till