Vandringspriser, aktiva

Länk till Excelfil Vandringspriser aktiva

UGK-Vandringspriser-aktiva

 

Oldboyspokalen Strandbergs vpr för damer
År Namn År Namn
1963 Nils Ekström 1972 Gudrun Hillbom
1964 Curt Holmberg 1973 Gunnel Drettner
1965 Sten Nordenman 1974 Evy Hagelqvist
1966 Curt Holmberg 1975 Birgit Bentzel
1967 Bertil Hedberg 1976 Birgit Fällman
1968 Sten Nordenman 1977 Margit Strandberg
1969 Curt Holmberg 1978 Lilian Westerlund
1970 Ragnar Bolinder 1979 Ulla Eriksson
1971 Karl Björling 1980 Agneta Rosendahl
1972 Björn Paulsen 1981 Turid Ringström
1973 Claes Hederström 1982 Eira Rönnkvist
1974 Björn Paulsen 1983 Ulla Zettersten
1975 Björn Paulsen 1984 Eira Rönnkvist
1976 Hans Engström 1985 Turid Ringström
1977 Einar Jansson 1986 Lilian Westerlund
1978 Jan O af Uhr 1987 Kerstin Söderlund
1979 Karl-Erik Fjellström 1988 inställt
1980 Gunnar Fällman 1989 Lilian Westerlund
1981 Lars Höglund 1990 Birgit Fällman
1982 Sven Grönmark 1991 Enny Brink
1983 Rune Lundén 1992 Annelie Falken
1984 Gunnar Fällman 1993 Pia Berglund
1985 Stig Stafring 1994 Gunilla Markgren
1986 Sven Grönmark 1995 Margareta Hallin
1987 Birger Svensson 1996 Pia Berglund
1988 Sven Grönmark 1997 Enny Brink
1989 Sven Grönmark 1998 Pia Berglund
1990 Sven Grönmark 1999 Ing-Britt Östman
1991 Gert Lundqvist 2000 Gunilla Markgren
1992 Gert Lundqvist 2001 Birgitta Åstrand
1993 Gert Lundqvist 2002 Anette Haraldsson
1994 Lars Lagerstedt 2003 Ingrid Hagberg
1995 Bo Malmborg 2004 Ingrid Krager
1996 Stig Ekstedt 2005 Ingrid Krager
1997 Nils-Gunnar Lundberg 2006 Ann Halvorsen-W
1998 Kenneth Knutsson 2007 Annarita Eriksson
1999 Mats Grinell 2008 Ardis Brekkan
2000 Karl Larsson 2009 Annarita Eriksson
2001 Torbjörn Eriksson 2010-13 inställt
2002 Bo Arne Karlsson Upphört?
2003 Claes Hallström
2004 Björn Falken
2005 Bo Arne Karlsson
2006 Björn Falken
2007 Mats Hagberg
2008 Mike Lord
2009 Lennart Nyberg
2010 inställt
Upphört?
Damernas matchtävling, vpr
År Namn
1968 Hillewi Hagström
1969 Agneta af Uhr
1970 Agneta af Uhr
1971 Eva Rosenqvist
1972 Ulla Zettersten
1973 Christina Hedin
1974 Ylva Zachrisson
1975 Lotti Berlin
1976 Ulla Zettersten
1977 Låtta Rosenqvist
1978 Katarina Saldeen
1979 Ulla Zettersten
1980 inställt
1981 Rigmor Lindkvist
1982 Ulla-Kari Schönberg
1983 Anneli Grabe
1984 Margareta Hallin
1985 Marianne Stålberg
1986 Margareta Ulvhagen
1987 Evy Hagelqvist
1988 inställt
1989 Margareta Ulvhagen
1990 Margareta Hallin
1991 Evy Hagelqvist
1992 Solveig Forsberg
1993 Margareta Hallin
1994 Kerstin Söderlund
1995 Karin Stranneryd
1996 inställt
1997 Monica Einarsson
1998 Pia Berglund
1999 Gunilla Markgren
2000 Gunilla Markgren
2001 Margareta Hallin
2002 In-Britt Östman
2003 Lena Fredriksson
2004 Yvonne Ericson
2005 Carola Johansson
2006 Ann-Sofie Liljekvist
2007 Ann-Sofie Liljekvist
2008 inställt?
2009 inställt?
2010 Carola Johansson
2011 ?
2012 Carola  Johansson
2013 Anna Palmquist
2014 Ylva Bellbring
Äktade Makar, vpr
År Förnamn Efternamn
1963 Anne-Marie o Gunnar Rosenqvist
1964 Ulla o Ian Zettersten
1965 Margareta o Olle Gestblom
1966 Gunnel o Börje Drettner
1967 Inga o Bertil Hedberg
1968 Inger o Ulf Berg
1969 Nunne o Tore Dahlström
1970 Kerstin o Fredrik Wahlund
1971 Anne-Marie o Gunnar Rosenqvist
1972 Elsy o Björn Syrén
1973 Marianne o Hans Engström
1974 Ulla o Ian Zettersten
1975 Ulla o Ian Zettersten
1976 Ylva o Gert Zachrisson
1977 Barbro o Göran Wallner
1978 Inga-Maja o Curt Rosman
1979 Malin o Lennart Philipson
1980 Agneta o B Rosendahl
1981 Ulla o Jan Stahle
1982 Agneta o Bengt-Åke Nilsson
1983 Agneta o Bengt-Åke Nilsson
1984 Kerstin o Lars-Olof Backman
1985 Margareta o Olle Gestblom
1986 Anita o Mats Engman
1987 Ulla o Jan Stahle
1988 Enny o Gösta Brink
1989 Agneta o Bengt-Åke Nilsson
1990 Märtha o Ove Gustafsson
1991 Annarita o Bo Eriksson
1992 Lena o Olle Falck
1993 Gunilla o Bertil Markgren
1994 Pia o Dan Berglund
1995 Susanne o Tony Jonsson
1996 Ann o Johan Waxberg
1997 Lena o Ola Larsson
1998 Eva o Martin Söderberg
1999 Anneli o Björn Falken
2000 Gunilla o Bertil Markgren
2001 Gun o Tom Schönnings
2002 Eva o Martin Söderberg
2003 Åsa o Per Urtel
2004 Gitte o Hans Svanström
2005 Anneli o Björn Falken
2006 Åsa o Per Urtel
2007 Margareta o Thomas Nilsson
2008 Åsa o Per Urtel
Från 2009 har stadgarna ändrats så att även sambo och medlem i annan golfklubb får deltaga
Namn 1 Namn 2
2009 Ing-Britt Östman + Jan Östman
2010 inställd?
2011 Marianne Öhman + Leif Öhman NynGK
2012 Ewa Söderberg + Martin Söderberg
2013 Marianne Larsson + Örjan Kennbrandt
2014 Ingbritt Pettersson + Sven-Olof Pettersson
2015 Erika Svedlund + Michael Svedlund
2016 Annarita Eriksson + Bo Eriksson
2017 Annarita Eriksson + Bo Eriksson
Familjepokalen, vpr
År Namn 1 Namn 2
1964 Sten Nordenman + Hans Nordenman
1965 Ejnar Jansson + Kenneth Jansson
1966 R Bentzel + S Bentzel
1967 Björn Forsman + Mats Forsman
1968 Charlotte Stahle + Oscar Stahle
1969 Ejnar Jansson + Kenneth Jansson
1970 Marianne Engström + J Engström
1971 Odd-Björn Hagström + Hillewi Hagström
1972 P Lindqvist + Gunnar Rosenqvist
1973 Birger Flink + T Flink
1974 Maud Carlsson + Peder Haraldsson
1975 Georg Stark + Håkan Stark
1976 Elsa-Brita af Uhr + Jan O af Uhr
1977 Harry Eriksson + Henrik Eriksson
1978 Georg Stark + Jöran Stark
1979 Harry Eriksson + Henrik Eriksson
1980 Gert Lundqvist + Kent Lundqvist
1981 Lars-Gunnar Fällman + Ulla-Kari Schönberg
1982 Gert Lundqvist + Kent Lundqvist
1983 Ingrid Hagberg + Mats Hagberg
1984 Harald Stålberg + Johan Stålberg
1985 Kenneth Jansson + Håkan Jansson
1986 Kenneth Jansson + Håkan Jansson
1987 Anna Norman + Mats Johnsson
1988 Lennart Johansson + Mikael Johansson
1989 Björn Kumlin + Joakim Kumlin
1990 Nils O Nyberg + Lennart Nyberg
1991 Hans Backman + Carolin Backman
1992 Karl-Johan Köhler + Lennart Köhler
1993 Ingrid Hagberg Mats Hagberg
1994 Per-Arne Gelin + Johan Gelin
1995 Susanne Jonsson + Tony Jonsson
1996 Björn Kumlin + Joakim Kumlin
1997 Mats Hagberg + Magnus Hagberg
1998 Maud Sandström + Olof Sandström
1999 Einar Brekkan + Brandur Brekkan
2000 Jan Östman + Ing-Britt Östman
2001 Ove Hedberg + Christian Borgström
2002 Sture Holmlund + Eva Westerlund
2003 Kjell Öhman + Erik Hedlund
2004 Tom Schönnings + Gun Schönnings
2005 Bo Ferm + Niklas Ferm
2006 Susanne Jonsson + Tony Jonsson
2007 Roger Ohlsson + Kickan Ohlsson
2008 Jöran Stark + Håkan Stark
2009 Björn Kumlin + Gunnel Kumlin
2010 Tryggve Palmquist + Anna Palmquist
2011 Bo Eriksson + Annarita Eriksson
2012 Ann Cavallin + Per-Ulf Carlsson
2013 Roger Ohlsson + Kickan Ohlsson
2014 Robin Jonsson + Susanne Jonsson
2015 Eggert Brekkan + Christian Brekkan
2016 ?  Brekkan +  ?  Brekkan
2017 Tryggve Palmquist + Anna Palmquist