Treds Matchstege

Notarius Publicus vid lottningen: Martina Christensson Lindahl
Regler: Den person som står överst på varje match tar kontakt för att fastställa speldatum
Om ni inte kan komma överens om datum så vinner den spelare som står på tee 15.00 för omgångens sista speldatum
Kontaktuppgifter hittar ni i bifogade fil ”Kontaktuppgifter Treds Matchstege”.
För övrigt gäller de matchregler som UGK:s tävlingskommitté har fastställt.
Efter färdigspelad match ska segraren meddela resultatet till info@upsalagk.se eller sms till 0708-434 880.

För att se Matchstegen 2020 tryck här.
Treds Matchstege 2020
_____________________________________________________________________________________

För att se Matchstegen 2019 tryck här.
Treds Matchstege 2019
_____________________________________________________________________________________

För att se Matchstegen 2018 tryck här.
Treds Matchstege 2018
_____________________________________________________________________________________

För att se Matchstegen 2017 tryck här:
Treds Matchstege 2017