Greenfeeavgifter 2020

Senior fr.o.m. året man fyller 22 år

Junior t.o.m. året man fyller 21 år

Rabatt vid spel med medlem i Upsala GK*(1 medlem kan ha 3 gäster i samma boll

Gästrabatten gäller endast vid spel med medlem som innehar spelrätt i Upsala Golfklubb
Gästrabatten gäller ej vid spel med Greenfeemedlem i Upsala Golfklubb
Vid spel andra runda samma dag debiteras halv greenfeeavgift
Greenfeeavgiften för spel på Mellan- och Lilla 9-hålsbanan är heldagsgreenfee

 

Golfbilar

400 kr/bil över 18 hål. Med läkarintyg 200 kr/bil över 18 hål.
Golfbilarna är tillgängliga för alla men föraren måste ha giltigt körkort (behörighet B)
Greenkeeper kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.

Vagnar

Finns att hyra för 50 kr/dag