Greenfeeavgifter 2020

Golfbilar
450 kr/bil över 18 hål. Med läkarintyg 300 kr/bil över 18 hål.
Golfbilarna är tillgängliga för alla men föraren måste ha giltigt körkort (behörighet B)
Greenkeeper kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.

Vagnar

Finns att hyra för 50 kr/dag