Lokala regler Stora Banan

Lokala regler Stora Banan som pdf-fil
Lokala regler Stora banan 2021- med spelförbudszon på hål 5 -12

Lokala regler
för STORA banan Upsala GK 2021

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Banmarkeringar

Vit Out of bounds Regel 18
Vit-svart Intern out of bounds Regel 18 resp 16
Röd Rött pliktområde Regel 17
Röd-grön topp Rött pliktområde

Spel förbjudet

Regel 16 resp 17
Blå Mark under arbete (MUA) Regel 16
Blå-grön topp Mark under arbete (MUA)
Spel förbjudet
Regel 16

1. Out of bounds (Regel 18.2)

 • Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå alternativt en vit målad linjes inre kant.
 • Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar. Markeringen mellan hål 1 och 4 gäller endast vid spel på hål 4 och markeringen mellan hål 8 och 15 gäller endast vid spel på hål 8. Vid spel på hål 1 och 15 är gränsmarkeringarna oflyttbara tillverkade föremål och regel 16-1 är tillämplig.

2. Pliktområden (Regel 17)

 • Omarkerade diken/dammar är rött pliktområde. Gränsen till ett sådant område definieras av där marken bryter av ned mot området.
 • Pliktområdet som är på vänster sida om vägen på hål 1, på vänster sida bakom green på hål 2, pliktområdet till vänster om green på hål 5 samt området bakom green på hål 6 som alla bara är definierade på en sida är oändliga.
 • Pliktområdet på vänster sida om green på hål 5 och vars gräns definieras av röda pinnar med grön topp samt pliktområdet på höger sida om green på hål 12 och vars gräns definieras av elstängsel med röd överdel och med grön topp är båda spelförbudszoner. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

3. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a)     Lättnad från elektriskt staket

 • Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska staketet på hål 6 och hål 12 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

b)     Träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete (MUA)

 • Grusade dräneringsrännor och dräneringshål med synligt grus betraktas som MUA på hela spelfältet.
 • Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre betraktas som MUA.
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är MUA.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller MUA från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1        Vägar och stigar på banan

Alla vägar och stigar på banan ska, även om de inte är belagda, behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

2   Oflyttbara tillverkade föremål nära greener:

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

 • Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är:
  På spellinjen och är:
 • inom två klubblängder från greenen och
 • inom två klubblängder från bollen.
  • Undantag – Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) 150-meterspinnar

150-meterspinnar är flyttbara tillverkade föremål och lättnad utan plikt enligt Regel 15.2 är tillåten.

 

Metallfästet där pinnen sitter ska däremot behandlas som oflyttbart tillverkat föremål från vilket lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Fastställd Styrelse och Tävlingskommitté Upsala GK 2021-04-28