Lokala regler Lilla Banan / Pay&Play

Lokala regler Lilla Banan / Pay&Play som pdf-fil:
Lokala regler Lilla banan 20210424

Lokala regler
för Lilla banan Upsala GK 2021

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, samt följande Lokala regler:

 

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Banmarkeringar

Vit Out of bounds Regel 18
Gul Gult pliktområde Regel 17
Röd Rött pliktområde Regel 17
Blå Mark under arbete (MUA) Regel 16

1.      Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå eller av en vit målad linjes inre kant.

2.      Pliktområden (Regel 17)

Omarkerade diken/dammar är rött pliktområde. Gränsen till ett sådant område definieras av där marken bryter av ned mot området.

3.  Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:
 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete (MUA)

 • Grusade dräneringsrännor och dräneringshål med synligt grus på hela spelfältet.
 • Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller MUA från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1  . Vägar och stigar på banan

Alla vägar och stigar på banan ska, även om de inte är belagda, behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

2   . Oflyttbara tillverkade föremål nära greener:

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

 • På spellinjen och är:
 • inom två klubblängder från greenen och
 • inom två klubblängder från bollen.
  • Undantag – Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

c) 150-meterspinnar

150-meterspinnar är flyttbara tillverkade föremål och lättnad utan plikt enligt Regel 15.2 är tillåten. Metallfästet där pinnen sitter ska däremot behandlas som oflyttbart tillverkat föremål från vilket lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten, medan det inte är tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Fastställd Styrelse och Tävlingskommitte Upsala GK – 2020-04-28