Lokala regler Mellanbanan

Lokala regler Mellanbanan 2019 som pdf-fil
Lokala regler Mellanbanan 2019

Lokala regler
för Mellanbanan Upsala GK 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Banmarkeringar

Vit Out of bounds Regel 18
Vit-svart Intern out of bounds Regel 18 resp 16
Gul Gult pliktområde Regel 17
Röd Rött pliktområde Regel 17
Blå Mark under arbete (MUA) Regel 16
Blå-vit Mark under arbete (MUA)
Spel förbjudet
Regel 16

 

Out of bounds (Regel 18.2)

 • Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.
 • Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar. Markeringen mellan hål 3 och 4 gäller endast vid spel på hål 3. Vid spel på hål 4 är gränsmarkeringarna oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16-1a är tillämplig.

Pliktområden (Regel 17)

 • Omarkerade diken/dammar är rött pliktområde. Gränsen till ett sådant område definieras av där marken bryter av ned mot området.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

Mark under arbete

 • Grusade dräneringsrännor och dräneringshål med synligt grus betraktas som mark under arbete (MUA) på hela spelfältet.
 • Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet betraktas som mark under arbete (MUA).
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

Träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Vägar och stigar på banan:

 • Alla vägar och stigar på banan ska, även om de inte är belagda, behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

Oflyttbara tillverkade föremål nära greener:

 • Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
 • Spelaren har också detta extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
 • Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
 • Undantag – Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Fastställd Styrelse och Tävlingskommitte Upsala GK – 2019-04-04