Tävlingsbestämmelser

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av ”Regler för golfspel” och ”Spel- och tävlingshandboken”. Nedanstående allmänna tävlingsbestämmelser kan helt eller delvis ändras eller upphävas genom särskilda bestämmelser för enskild tävling.

A. Klubbens anslagna lokala regler för spel på banan gäller

B. Hundar får ej medföras under tävlingsrond.

C. Deltagare:

a. För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.
b. Om ej annat anges är tävlingen endast öppen för UGK-medlem med EGA Tävlings-hcp (högst hcp -36).
c. Åldersbegränsning tillämpas på vissa tävlingar.

D. Anmälan till tävling sker på www.golf.se / Min Golf.

a. Alla anmälningsavgifter skall betalas vid anmälan.
b. Anmälningstidens utgång för tävlingar fastställs till 19:00 tre dagar före tävlingsdagen. Starttider ska publiceras senast klockan 21:00 två dagar före tävlingsdagen.
c. Anmälan som inte avanmälts före anmälningstidens utgång är bindande för betalning av anmälningsavgiften.
d. Anmäld spelare som, utan giltig anledning, uteblir från tävling skall betala anmälningsavgiften.

  i. Som giltig anledning räknas akut sjukdom. Även vid hastigt insjuknande måste spelare kontakta tävlingsledaren och meddela sin frånvaro senast samma dag som tävlingen äger rum för att slippa betala avgiften.
  ii. Upprepat uteblivande, utan giltig anledning, från tävling till vilken spelaren är anmäld kan medföra avstängning från tävlingsspel under viss tid. Beslutas av styrelsen.

E. Anmälningsavgifter medlemmar:

Seniorer Juniorer
Matchtävlingar 200:- 100:-
Slagtävlingar 18 hål 200:- 100:-
Slagtävlingar 27 – 36 hål 220:- 120:-
Alla KM 200:- 100:-

 

F. Anmälningsavgifter icke medlemmar:

a. Utöver anmälningsavgift tillkommer halv greenfee, 300 kr på vardag för alla medlemmar som inte är 7-dagars- eller vardagsmedlemmar samt gäster. 375 kr på helg för alla medlemmar som inte är 7-dagars-medlemmar samt gäster.
b. Greenfeecheckar accepteras inte som betalning för greenfeedelen.
c. Sponsorbricka gäller ej vid tävling.

G. Startfältsbegränsning: I de fall startfältsbegränsning måste tillgripas i hcp-tävlingar sker detta genom att de som anmält sig först prioriteras. I scratch-tävlingar sker utlottning enligt handicap-principen, dvs. spelare med högst hcp stryks först. Om spelare efter lottningen och innan speldagen stryker sig erbjuds anmälda i anmälningsordning och rätt klass från reservlistan att delta. Spelare kan även själv bevaka ev. återbudsplatser i aktuell hcp-klass genom personlig anmälan till tävlingsledningen på plats den aktuella tävlingsdagen.

H. Tee: Om inget annat särskilt anges på anmälningssidan på www.golf.se / Min Golf för respektive tävling gäller att herrar spelar från tee 56 och damer spelar från tee 47.

I. Klassindelning (om inte annan indelning meddelas i statuterna för specifik tävling):

Klass Exakt handicap
A -9,4
B 9,5 – 19,4
C 19,5 – 36

J. Tillstånd att framföra persontransportmedel. Hemmaklubbens tillstånd ska visas upp vid varje tävlingstillfälle i samband med uthyrningen.

K. Startförbud minst 3 starttider (bollar) innan tävling och två bollar efter tävling, detta gäller även innan rond två vid tävling över två ronder samma dag.

L. Före lottad tävling på 18-hålsbanan är det tillåtet att övningsspela på lilla 9-hålsbanan och Mellanbanan.

M. Avhämtning av tävlingspriser

  a. Tävlingspriser skall avhämtas i samband med den ordinarie prisutdelningen för respektive tävling. Pris skall avhämtas av pristagaren eller av hans/hennes ombud. Endast i undantagsfall kan priser avhämtas senare i receptionen.
  1. b.

Observera

  att pris som inte hämtats senast en (1) månad efter att prisutdelning skett och/eller resultatlista för tävlingen har anslagits, återgår till TK för användning som pris vid annat tävlingstillfälle.

N. Handicapförändring registreras automatiskt efter varje tävling. Spelaren ska inte själv registrera sitt resultat.

O. Matchtävlingar:

  a. Matchtävlingar spelas med eget val av starttid, datumintervall enligt spelschema. Båda spelarna har lika stort ansvar för att kontakta motspelaren för att komma överens om speltid.
  b. Om de tävlande inte kan komma överens om speldatum fastställs tidpunkten för matchen till klockan 16:00 sista dagen för utsatt spelperiod. Spelare som då infinner sig ensam på första tee beredd att spela, vinner på walk-over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda.
  c. Spelaren som vinner matchen för in resultatet på spelschemat.

P. Resultat: Tävlingen är avslutad när det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen.

Q. Seniorgolf: Seniorgolf spelas enligt seniorkommitténs detaljbestämmelser.

 

Fastställd TK – 2018-03-08