Tävlingstatuter KM

 

Statuter för klubbmästerskap – Upsala GK

KM Damer och Herrar – Tee 51 respektive 62
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp under en dag.

KM Juniorer (D -21 och H -21) – Tee 51 respektive 62
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp under en dag. Junior innefattar spelare, vilken under kalenderåret fyller högst 21 år.

KM D 30 och H 30 – Tee 51 respektive 62
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp under en dag.

KM H40 och H50 – Tee 59
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp under en dag.

KM D 50, D 60 och H 60 – Tee 47 respektive 56
Spelas som 27 hål slagtävling utan hcp under en dag.

KM D 70, D 75, H 70 och H 75 – Tee 38 D 70 respektive tee 56 H 70 samt tee 47 H 75
Spelas som 18 hål slagtävling utan hcp en vardag, samordnat med seniorkommitténs onsdagstävling.

KM Äkta Make/Sambo, mixed – Tee D 47 respektive H 56.
Spelas som 18 hål foursome slagtävling utan hcp. Som Sambo räknas par som är mantalsskrivna på samma adress.

KM Två generationer – Tee 47 respektive 56

Spelas som 18 hål foursome slagtävling utan hcp. Ett generationssteg kan överhoppas, exempelvis mormor och barnbarn är en accepterad konstellation. Dessutom gäller make/makas barn, då adressen är gemensam.

KM Match Damer och Herrar – Tee 51 respektive 62
Tävlingen spelas över 18 hål med eget val av starttid. Datumintervall finns på spelschemat.

Gemensamma bestämmelser

  • Genomförande av klass kräver minimum fem anmälda.
  • Rätt att deltaga i åldersklassernas KM har spelare som under kalenderåret uppnår minst den ålder som klassbenämningen anger.
  • Hcp-gräns -36,0.
  • Seedad lottning.
  • Ingen cut tillämpas vid tävling över mer än en rond.
  • I samtliga KM-klasser skall, vid lika resultat, segraren koras genom sudden-death.

Övrigt

Förutom ovanstående gäller klubbens allmänna tävlingsbestämmelser

Tävlingskommittén äger rätt att samordna speldagarna för de olika klasserna.

 

Fastställd TK – 2018-03-30