Junior & Elit

Länk till Upsala Golfklubbs Junior & Elit hemsida:

https://www.svenskalag.se/upsalagk

På Upsala GK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa glöd i klubben med hjälp av glädje, gemenskap och uppmuntran och lärande som leder till ständig utveckling och nya utmaningar. Syftet med verksamheten är att juniorerna på Upsala GK ska tas om hand på ett sätt som motiverar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet som spelare eller ledare. De som vill ska ges möjlighet att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare. Juniorer som deltar i träningsverksamheten ska få goda kunskaper i golfteknik, golfspelets grunder samt utbildning i golfspelets regler, etikett och traditioner. Deltagarna ska ges möjlighet till träning och tävling samt kunna få spel- och tävlingserfarenhet under ledning av tränare, äldre spelare och ledare. Verksamheten syftar även till att stötta och stödja elitspelare som befinner sig på annan ort utanför klubbens ordinarie verksamhetsområde. Exempel på detta kan vara college i USA eller annan eftergymnasial utbildning.

Ladda hem vår pdf med 2020 års juniorinfo.

Upsala Knatte-Elit 20

Länk till Upsala Golfklubbs Junior & Elit hemsida:

https://www.svenskalag.se/upsalagk