• Kallelse till Vårstämma 2021 i Upsala GK

  Kallelse till

  Vårstämma 2021 Upsala GK

  Tid                          2021-05-11 kl. 18:00

  Plats                       Mötet kommer att arrangeras digitalt via Teams.

  Föranmälan ska ske till arsmote@upsalagk.se, senast 2021-05-10 kl. 12:00

   

  Se kallelsen och föredragningslista  i sin helhet i bifogad pdf.