Testformulär Typeform

/* Tabell för deltagande klubbar Introkort GK */
function introkort_klubbar_ok(){

// Setting the HTTP Request Headers
$request_headers = array();
$request_headers[] = ’authorization: bearer hhovz23ldpn’; //
// Performing the HTTP request
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_URL => ’https://api.typeform.com/forms/uiU8P0Wg/responses?page_size=1000&completed=true’, //
CURLOPT_HTTPHEADER => $request_headers
));
$json = curl_exec($curl); // Performs the Request, with specified curl_setopt() options (if any).

$data = json_decode($json);
//echo $json; //Kommentera bort för att skriva ut den inlästa json-filen
$temp = array();

foreach ($data->items as $idx => $object) {
if ($object->answers!=null) {
$temp[$idx] = clone $object;
}
}

$i = 0;
$count=0;
$code = ”; // Variabel som kommer innehålla den kod som skrivs ut på hemsidan

foreach($temp as $idx => $object) {
foreach ($object->answers as $t_idx => $itm) {
//identify indexes of $fields
if ($itm->field->id == ’’) // hämta data för resp fält i formuläret. Ta reda på genom att tillfälligt skriva ut den inlästa json-filen ($json ovan)
$name_idx = $t_idx;
if ($itm->field->id == ’ ’)
$type_idx = $t_idx;
if ($itm->field->id == ’ ’)
$club_idx = $t_idx;
if ($itm->field->id == ’ ’)
$golfid_idx = $t_idx;
if ($itm->field->id == ’ ’)
$yn_idx = $t_idx;
}

// Här nedan får du skriva koden för att behandla den data samt generera de tabeller som du är intresserad av

if ($object->answers[$yn_idx]->boolean== true) {
$found = 0;
for ($i=0;$i<24;$i++) { if ($object->answers[$club_idx]->text == $klubbaryes[$i]) {
$found = 1;
break;
}
}
if ($found==0) {
$code .= $object->answers[$club_idx]->text . ”, ”;
$klubbaryes[$count++] = $object->answers[$club_idx]->text;
}
}
}
return $code; // Returnerar koden som kommer skrivas ut på hemsidan.
}
add_shortcode( ’introkort_klubbar_ok’, ’introkort_klubbar_ok’ ); //shortcode för fuhnktionen, dvs anropa php-funktionen [shortcode_namn] där du vill att tabellen ska genereras, i detta fall [introkort_klubbar_ok]

Golf i Uppsala - tidsbokning

Boka starttid direkt!

Varmt välkommen till Upsala Golfklubb!