• Miljökommittén

    Upsala GK fortsätter sin satsning på att vara Upplands främsta golfklubb och är nu miljöcertifierad. Klubbens miljöarbete startade våren 2010 då styrelsen beslutade att delta i den av Upplands Golfförbund (UGF) anordnade ”Miljöresan”. En miljöplan upprättades som beskrev det dåvarande läget i klubben, och hur förbättringsarbetet skulle bedrivas med utgångspunkt från den. Miljöplanen godkändes av […]