Inköpspolicy

Inköpspolicy för Upsala Golfklubb.

  •  Våra inköp skall leda till bästa möjliga totalekonomi med lägsta möjliga miljöpåverkan.
  •  Ansvarsfulla inköp skall skapas genom att ställa tydliga miljö- kvalitets- och etniska krav på våra leverantörer.
  •  Vi prioriterar leverantörer som har ett dokumenterat miljö- och kvalitetsarbete.
  •  Denna policy skall också tillämpas av UGK:s entreprenörer. (Kansli, shop, restaurang)