Verksamhetsplan MK

Verksamhetsplan för miljökommiten Uppsala GK 2019

Vi har tänkt oss att under 2019 utföra en del gräsröjning utmed banan på områden som anses biologiskt intressanta.

Vattenprover som vi ska göra kommer att utföras enligt plan.

Om vädret kommer överens med den skidintresserade så kommer skidspår att dras upp o promenadvägar ordnas på området om möjligt.

Då vår Miljöcertifiering löper ut ska den uppdateras under året.

Då undersökningen av elförbrukningen inte blev av under 2018 så ska vi sondera terrängen om att få tag på mätverktyg till detta.

För Bankommiten Anders Falk

Verksamhetsplan för miljökommittén år 2019.