Så gick det i Politikergolfen 2023

DSC_0059

Sofia Andersson, kommunalråd från Uppsala, chippar in bollen på Betty Petterssons green (Hål 8).

Måndagen den 7 augusti avgjordes Politikergolfen på Upsala GK. Trots föregående natts ihärdiga åskväder med massivt regn kunde banchefen Leif Paulsson erbjuda en mycket bra bankvalitet till deltagarnas stora förtjusning. I god tid anlände ett antal förväntansfulla politiker till klubben och värmde därefter upp inför den prestigefyllda tävlingen som kunde genomföras under växlande molnighet.

Spelformen var slaggolf över nio hål med handicap. Varje startgrupp anfördes av en av klubbens elitspelare som deltog utom tävlan. Tävlingsledningen vill rikta ett stort tack till elitgruppen, (Erik, Felicia och Isabelle) som förgyllde politikernas rond.

DSC_0047

Felicia Wallmark Holmström visar politikerna vägen mot greenen.

Segrare

Vinnare av Politikergolfen – Ett parti golf tack – blev Lars-Gunnar Sjöö, kommunpolitiker från Uppsala. Lars-Gunnar kan därmed även titulera sig ”Årets golfpolitiker”.

Segraren förärades med ett diplom och en av klubbens unika termosmuggar. Lars-Gunnar fullföljde Stora banans första nio hål på 37 slag netto.

DSC_0015

Stilstudie av ”Årets golfpolitiker” Lars-Gunnar Sjöö.

Resultat

  1. Lars-Gunnar Sjöö, Upsala GK, 37
  2. Eva Edwardsson, Upsala GK, 38
  3. Sten Sundeman, Upsala GK, 40 SHCP
  4. Ola Lindberg, Upsala GK, 40
  5. Sofia Andersson, GolfUppsala, 43
  6. Uno Haglund, Upsala GK, 46
  7. Gunnel Jägare, Upsala GK, WD
DSC_0031

Erik Ulväng chippar för eagle på Betty Pettersson, men för nöja sig med en av sina tre birdies.

Ordförandes tal till politikerna

Vid inledningen till prisutdelningen höll klubbens ordförande, Anders Kylesten, följande anförande:

”Kära deltagare i Politikergolfen

Det var framförallt två saker som en gång möjliggjorde golfsportens spridning på de Brittiska öarna – konstruktionen av gräsklipparen och utbredningen av järnvägarna.

Gräsklipparna gjorde sporten oberoende av betande får och användningen av liar. Därmed kunde golfbanor läggas ut på fler platser än tidigare och gräset klippas oberoende av djurhållning och väder.

Järnvägarna gjorde det möjligt för stadsborna att ta sig fram till golfbanorna med hjälp av kollektivtrafik, vilket gjorde sporten tillgänglig för många fler. Jag ska återkomma till detta något senare.

Inom de närmaste åren kommer ännu en stor förändring att ske vid många golfbanor. De elektriska gräsklipparna, både med och utan förare i form av robotar, kommer att vara ett vanligt inslag vid de klubbar som satsar på en hållbar utveckling av verksamheten. På detta sätt kan vi ytterligare minska användningen av miljöfarliga ämnen. Visste ni förresten att ett enda jordbruk släpper ut lika mycket bekämpningsmedel som samtliga svenska golfbanor tillsammans.

Svenska Golfförbundet uppmanar alla klubbar att satsa på hållbarhet och framförallt på att trygga vattenförsörjningen med anledning av den pågående klimatförändringen.

Upsala GK bidrar till utvecklingen av den biologiska mångfalden genom att släppa upp ruffen på delar av anläggningen till förmån för flora och fauna. Vi planerar även att anlägga en våtmark uppströms hål 5 på mellanbanan. Denna våtmark tjänar två syften: Att trygga vattenförsörjningen för bevattning av banan under torra perioder, samt att vara en attraktiv miljö för djur och växter.

Ni som deltager i Politikergolfen är personer som insett att golf innebär livskvalité. Vi i Upsala golfklubb hoppas att ni, som förebilder och genom era nätverk, kan möjliggöra för så många som möjligt att berika sina liv genom att kunna utöva golf. En procent av Uppsalas befolkning är idag medlemmar i Upsala golfklubb. Vi har en omfattande seniorverksamhet, som bidrar till att våra medlemmar och gäster lever ett hälsosamt liv på äldre dagar.

Som ni kan se vid klubben idag har vi även en aktiv satsning på juniorer från fem år och uppåt. Den här veckan har vi sommarläger för unga där alla som vill är välkomna. Vår devis är att Upsala GK är en plats för alla, och en plats att längta till.

För barn och ungdomar är golfen en god inskolning till att umgås över generationsgränser och till att respektera personer oavsett ålder, härkomst, kön och spelskicklighet. I golfsporten kan alla umgås och ha det trevligt tillsammans. När alla spelar golf blir världen bättre.

För att göra anläggningen tillgänglig för ännu fler behöver vi hjälp av samhället och av er politiker. Genom förbättrade kommunikationer skulle såväl äldre som yngre Uppsalabor lättare kunna ta sig till och från Håmö Gård för att deltaga i de aktiviteter som vi kan erbjuda här. Och observera att det ju inte nödvändigtvis behöver vara spårbunden trafik, som det var en gång i Storbritannien.

Det är vanligt med branschtävlingar inom golfsporten. Genom Politikergolfen har vi skapat ett årligen återkommande evenemang där politiker med golfintresse kan mötas i en inspirerande kamp utan påverkande sponsorer.  VI hoppas att ni deltagare har fått extra inspiration genom kontakten med klubbens elit.

Jag hoppas ni har uppskattat evenemanget, vår anläggning och kvaliteten på vår bana, och att ni berättar det för era kollegor.

Upsala golfklubb är som sagt en plats för alla. Välkomna tillbaka snart igen!

DSC_0088

Isabelle Johansson, här på Robert Báránys tee (Hål 9), stod för dagens lägsta bruttoscore med 35 slag.

Här är alla deltagarna som kom till start

DSC_0004

Boll nr 1: Lars-Gunnar Sjöö, Erik Ulväng och Ola Lindberg

DSC_0007

Boll nr 2: Felicia Wallmark Holmström, Eva Edwardsson och Sofia Andersson

DSC_0010

Boll nr 3: Uno Haglund, Isabelle Johansson och Sten Sundeman (sittande)

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till